ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

Details Refund Policy for flights Phnom Penh to Zhengzhou

 

退款政策明细

退票费用按下列条件办理:

 • 重复出票可以退款,费用如下:
  • 旅客必须向官网Helpdesk邮箱提交请求,并附上两张客票以供参考。
  • 旅客在购票后05天内通过电子邮件申请退款,将收取全票价的25%作为退票费。
  • 旅客在购票后超过05天,并在出发日期前不少于20天通过电子邮件申请退款,将收取全票价的50%作为退票费。
  • 旅客在出发日期前20天内通过电子邮件申请退款,将收取全额票款作为退票费。
 • 旅客在新冠核酸检测(PCR或快速抗原检测)中结果呈阳性或不确定性者,可按全票价的50%申请退款。
 • 未能在中国驻柬埔寨大使馆领取蓝码或者绿码的旅客,可按全票价的50%申请退款。
 • 被柬埔寨当局拒绝出境的旅客,可按全票价的50%申请退款。
 • 旅客有严重健康问题,死亡,或意外事故等,可申请退款,将收取全票价的05%,并须附上合法证明文件。
 • 在官网购票后需要退款的乘客,必须通过电子邮件:helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com向K6的Helpdesk提交申请,并附上参考资料。
 • 在柬国航驻柬办事处购买机票并需要退款的乘客,必须通过电子邮件提交申请:lina@angkor-air.com或直接到访驻柬办事处办理,并附上参考资料。

下列旅客不予退票:

 • 未登记入住酒店进行闭环健康管理,并不出示呈阳性或不确定性的核酸检测结果。
 • 在机场值机柜台误机,并不出示呈阳性/不确定性的核酸检测结果,或大使馆红码,或任何被柬埔寨当局拒绝出境的信件。

Share on:

មានច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 25 March 2024
Extend Promotion

Extend Promotion

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 28 December 2022
PNH-PVG flight anouncement

អបអរសាទរការបើកជើងហោះហើរឡើងវិញរវាង ភ្នំពេញ និងសៀងហៃ

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 10 October 2022
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រ

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រ

Read more