ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

Details Refund Policy for flights Phnom Penh to Zhengzhou

 

退款政策明细

退票费用按下列条件办理:

 • 重复出票可以退款,费用如下:
  • 旅客必须向官网Helpdesk邮箱提交请求,并附上两张客票以供参考。
  • 旅客在购票后05天内通过电子邮件申请退款,将收取全票价的25%作为退票费。
  • 旅客在购票后超过05天,并在出发日期前不少于20天通过电子邮件申请退款,将收取全票价的50%作为退票费。
  • 旅客在出发日期前20天内通过电子邮件申请退款,将收取全额票款作为退票费。
 • 旅客在新冠核酸检测(PCR或快速抗原检测)中结果呈阳性或不确定性者,可按全票价的50%申请退款。
 • 未能在中国驻柬埔寨大使馆领取蓝码或者绿码的旅客,可按全票价的50%申请退款。
 • 被柬埔寨当局拒绝出境的旅客,可按全票价的50%申请退款。
 • 旅客有严重健康问题,死亡,或意外事故等,可申请退款,将收取全票价的05%,并须附上合法证明文件。
 • 在官网购票后需要退款的乘客,必须通过电子邮件:helpdesk_online_2@cambodiaangkorair.com向K6的Helpdesk提交申请,并附上参考资料。
 • 在柬国航驻柬办事处购买机票并需要退款的乘客,必须通过电子邮件提交申请:lina@angkor-air.com或直接到访驻柬办事处办理,并附上参考资料。

下列旅客不予退票:

 • 未登记入住酒店进行闭环健康管理,并不出示呈阳性或不确定性的核酸检测结果。
 • 在机场值机柜台误机,并不出示呈阳性/不确定性的核酸检测结果,或大使馆红码,或任何被柬埔寨当局拒绝出境的信件。

Share on:

មានច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 21 December 2022
គោលការណ៍ និង ផែនការអាជីវកម្ម របស់​ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ​ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោយ​ជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិតែមួយគត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមទម្រង់ចម្រុះរដ្ឋ និងឯកជន។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 27 February 2023
The first international flight from Hainan after the COVID 19 outbreak

At 20:35 on February 19, K6914, operated by Cambodia Angkor Air, landed on time at Haikou Meilan International Airport, marking the first scheduled international passenger flight to resume operations in Hainan province after three years of the COVID-19 outbreak.

Read more

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន | 16 June 2022
អាកាសចរជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ តភ្ជាប់ឡើងវិញរវាងខេត្តសៀមរាប និង ទីក្រុងហូជីមិញ

អាកាសចរជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ តភ្ជាប់ឡើងវិញរវាងខេត្តសៀមរាប និង ទីក្រុងហូជីមិញ

Read more