កក់សំបុត្រជើងហោះហើយ

Check-in

Hotel Service

ទិញទម្ងន់បន្ថែម

សេវាកម្មបន្ថែម

ការធ្វើដំនើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានការហោះហើរ

២-១១ឆ្នាំ

០-២៣ខែ

Check-in

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតអំពីការកក់របស់អ្នក. អ្នកដំណើរទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់តម្រូវអោយបង្ហាញខ្លួននៅតុ Check in ២ម៉ោងមុនចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើរ/ឥវ៉ាន់​ ជៀសវាងការបដិសេធឡើងយន្តហោះ។

ប្រអប់ដែលមានសញ្ញា * ត្រូវតែបំពេញ.
កាលបរិច្ឆេទចេញដំណើរ

កាលបរិច្ឆេទចេញដំណើរ

សេវាកម្មបន្ថែម


Extra Baggage

Preferred Seat

Hot Meal

Gifts

Lounge

MAAS

សេវាកម្មបន្ថែម


Extra Baggage

Preferred Seat

Hot Meal

Gifts

Lounge

MAAS

មើលការចាកចេញផ្តល់ជូនពិសេសចុងក្រោយបំផុត
ភ្នំពេញ ទៅ ក្រុងព្រះសីហនុ
ហោះហើរពី

USD 85++

  • តែទៅ

ភ្នំពេញ ទៅ សៀមរាប
ហោះហើរពី

USD 45++

  • តែទៅ

ភ្នំពេញ ទៅ ហូជីមីញ
ហោះហើរពី

USD 75++

  • តែទៅ

ភ្នំពេញ ទៅ ស៊ាងហៃ
ហោះហើរពី

USD 142++

  • តែទៅ

ភ្នំពេញ ទៅ ដាណាំង
ហោះហើរពី

USD 54++

  • តែទៅ

ការបន្លិច
លិខិតឆ្លងដែន

ពិនិត្យមើលលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកតម្រូវសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកមុនពេលធ្វើដំណើរ

ពេលចូលមកដល់

ពិនិត្យម៉ោងអោយបានច្បាស់សម្រាប់ការបើកនិងបិទនៃកន្លែងមកដល់

ត្រួតពិនិត្យឥវ៉ាន់

ឥវ៉ាន់គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។សូមចុចទីនេះសម្រាប់ព័ត៏មានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត

កុមារកំព្រា

យើងបានផ្តល់នូវសេវាសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរដែលជាកុមារកំព្រា

Passport

ស្នាក់នៅរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនអស្ចារ្យថ្មីបំផុតរបស់យើង

We are the first airline getting IATA Operation Safety Audit certificate in Cambodia
សំនួរចម្លើយ