击这 查看金边-中国航班规定

Mua vé

Check-in

Nhập chi tiết đặt phòng của bạn. Tất cả hành khách quốc tế được yêu cầu xuất trình tại quầy làm thủ tục 2 giờ trước khi khởi hành để xác minh tài liệu du lịch của bạn / Hành lý ký gửi tránh việc giảm tải tại cổng lên máy bay.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Hiển thị tùy chọn bổ sung

Đặt phòng khách sạn

Hành lý, ghế ngồi

icon-luggage Hành lý mua thêm

icon-prefer Ghế ưa thích

icon-luggage Bữa ăn

icon-luggage Quà tặng

icon-luggage Phòng chờ

icon-luggage MAAS

Hành trình của bạn

Thông tin chuyến bay

Điều Khoản Và Điều Kiện Điều Khoản Và Điều Kiện

Điều kiện chung

 • AngkorWards có toàn quyền sửa đổi cơ cấu và quyền lợi tại bất kỳ thời điểm nào có (không) thông báo trước.
 • Thành viên cần đọc kỹ và đồng ý các Điều khoản và Điều kiện, các Thành viên phải tuân thủ những điều khoản và điều kiện này.
 • AngkorWards không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý trong trường hợp không có, không thể đăng ký hoặc thay đổi lịch bay hoặc bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát.
 • AngkorWards không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thành viên nào về việc từ chối ban thưởng và quyết toán tài khoản của thành viên trong trường hợp phát hiện sai sót trong tính điểm hoặc đổi thưởng.
 • AngkorWards không chịu trách nhiệm trước bất kỳ thành viên trong việc cung cấp một phần hoặc toàn bộ lợi ích của AngkorWards dành cho các thành viên AngkorWards.
 • AngkorWards có quyền kiểm tra bất kỳ và toàn bộ các tài khoản trong Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào và không cần phải thông báo cho Thành viên để đảm bảo tuân thủ các quy tắc Chương trình và các điều kiện vận chuyển áp dụng.
 • Trong trường hợp kiểm tra phát hiện sai sót hoặc vi phạm, AngkorWards có thể hoãn xử lý Giải thưởng, tích lũy điểm điều kiện và điểm thưởng hoặc Tổng điểm. AngkorWards có quyền hủy số điểm đã được cộng vào tài khoản thành viên hoặc thu hồi quyền thành viên nếu xác định số điểm đã cộng không chính xác do nhầm lẫn hoặc lỗi hệ thống.
 • AngkorWards có toàn quyền chấm dứt quyền thành viên của một cá nhân trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện của AngkorWards hoặc khi thành viên qua đời. Thành viên cũng có thể chấm dứt quyền thành viên bằng cách gửi thông báo bằng văn bản. Tại thời điểm chấm dứt quyền thành viên, toàn bộ số điểm chưa thanh toán sẽ bị hủy bỏ.
 • AngkorWards và/hoặc Cambodia Angkor Air sẽ được miễn trách nhiệm hoặc quyền đòi bồi thường của thành viên liên quan đến AngkorWards.
 • AngkorWards có quyền thông báo cho nhân viên an ninh về bất kỳ hành vi vi phạm nghiêm trọng của một Thành viên hoặc sai sót trong tài khoản của Thành viên.
 • AngkorWards có toàn quyền thu hồi quyền thành viên trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện.

Vi phạm các điều khoản và điều kiện

 • Có hành vi sai trái, gian lận, lạm dụng giải thưởng hoặc thiết bị mà AngkorWards cung cấp cho Thành viên.
 • Có hành vi vi phạm chống lại AngkorWards, Cambodia Angkor Air hoặc các đối tác chương trình.
 • Có hành vi vi phạm xâm hại hoặc làm tổn hại đến nhân viên hãng hàng không.
 • Có hành vi vi phạm đe dọa đến an ninh hãng hàng không.
 • Các hành động khác được AngkorWards xác định là vi phạm các điều khoản và điều kiện của AngkorWards.
 • Không thể chuyển nhượng, kế thừa hoặc thế chấp các cấp thành viên, thẻ thành viên và điểm.
 • Những điều khoản và điều kiện này điều chỉnh toàn bộ mối quan hệ giữa AngkorWards và các thành viên của AngkorWards.

Kết nạp

 • Bất kỳ cá nhân độ tuổi từ 12 trở lên không phân biệt quốc tịch, có quyền công dân và địa chỉ thư tại bất kỳ khu vực nào mà AngkorWards áp dụng và không bị luật pháp của quốc gia cá nhân đó cấm đều có quyền tham gia thành viên của AngkorWards.
 • Cơ quan và tổ chức không được phép tham gia với tư cách là một thành viên cá nhân.
 • Một người đủ điều kiện có thể gia nhập AngkorWards bằng cách truy cập vào trang web www.cambodiaangkorair.com và làm theo các chỉ dẫn để đăng ký thành viên AngkorWards.
 • Khi mẫu đăng ký trực tuyến của một người được AngkorWards chấp nhận, người đó sẽ trở thành Thành viên được đăng ký và nhận được một số thành viên chính thức. Thành viên phải đăng nhập số này bất cứ khi nào kiểm tra thông tin và cập nhật vé để nhận điểm thưởng.
 • Thành viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản thành viên với số điện thoại di động và địa chỉ thư (nếu có) chính xác để AngkorWards liên hệ. Nếu một Thành viên thay đổi địa chỉ thư, địa chỉ email hoặc số điện thoại của mình, Thành viên đó phải thông báo AngkorWards bằng email hoặc qua trang web của AngkorWards ngay. AngkorWards sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất do thành viên không thông báo những thay đổi về thông tin cá nhân.
 • Khi đăng ký tham gia AngkorWards thành công, các Thành viên có quyền chọn mật khẩu cho tài khoản của mình. Mật khẩu gồm 8 ký tự và có thể thay đổi được thông qua trang web của AngkorWards. Mã được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ thành viên có thể truy cập vào tài khoản. Các thành viên phải đảm bảo không tiết lộ số mã này cho bất kỳ bên trái phép. AngkorWards không chịu trách nhiệm về các hậu quả của bất kỳ việc Thành viên tiết lộ mật khẩu
 • AngkorWards có toàn quyền thu hồi quyền thành viên trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện của AngkorWards, khi các Thành viên tự nguyện rút lui khỏi AngkorWards, thành viên qua đời,...Trong mọi trường hợp, thành viên đó sẽ bị sa thải và toàn bộ số điểm còn lại trong tài khoản sẽ bị hủy.

Tích điểm

 • Điểm là đơn vị cơ bản của AngkorWards để cho phép thành viên nhận thưởng và sử dụng để đổi lấy vé thưởng.
 • Điểm thưởng là điểm mà thành viên tích lũy khi bay trong các chuyến bay của Cambodia Angkor Air. Ngoài ra, các thành viên cũng có cơ hội tích lũy điểm thưởng bằng cách mua điểm thưởng từ AngkorWards.
 • Điểm thưởng có hiệu lực tối thiểu 2 năm và tới 3 năm tùy thuộc vào ngày gia nhập chương trình thành viên và ngày tích lũy những điểm số này. Điểm thưởng sẽ bị trừ mỗi lần thành viên đổi điểm lấy thưởng.
 • Các thành viên phải đăng nhập vào tài khoản AngkorWards trên trang web của Cambodia Angkor Air và nhập vào số vé, thông tin chuyến bay,...để nhận số điểm được quy đổi từ số chuyến đã bay.
 • Số điểm được tính trên vé đã bán tại quầy 188 của Cambodia Angkor Air. Điều đó có nghĩa là 3 chữ số đầu tiên là “188”.
 • Số điểm không thể kế thừa hoặc kết hợp với số điểm mà thành viên khác giành được.
 • Các chuyến bay đủ điều kiện là các chuyến bay của Cambodia Angkor Air đã thanh toán vé để được cộng điểm và như quy định trong phần "Giành điểm".
 • Mỗi thành viên chỉ có một tài khoản thành viên để ghi toàn bộ số điểm tích lũy và đổi thưởng.
 • Nếu một chuyến bay đủ điều kiện bị hoãn bay vì bất kỳ lý do nào bao gồm và không giới hạn đối với thời tiết, trục trặc cơ học, hủy bỏ hoặc trễ và thành viên không hoặc không thể đi chuyến bay đó, số điểm sẽ không được cộng vào tài khoản của thành viên đó.
 • Nếu một thành viên không thể đi chuyến bay đủ điều kiện khác, số điểm sẽ được cộng trên cơ sở chuyến bay thực tế.
 • Số điểm không được cộng cho các vé bị cấm, mãn hạn, vé thưởng của AngkorWards, vé thưởng của đối tác AngkorWards hoặc các vé giảm ID/AD khác.
 • Số điểm chỉ được cộng dựa trên hạng vé thực tế đã mua chứ không phải hạng vé mà thành viên sử dụng nếu không có thông báo nào khác.
 • Trong trường hợp thành viên phải chuyển sang chuyến bay khác một cách không tự nguyện và chuyến bay không đủ điều kiện được cộng điểm, điểm sẽ được cộng dựa trên thông tin ghi trên vé ban đầu trước khi bị thay đổi.

Các chuyến bay đủ điều kiện

Các chuyến bay quốc tế và nội địa theo lịch trình do Cambodia Angkor Air điều hành, chuyến bay thuê bao ngoại trừ các chuyến bay VIP.

Đổi điểm

 • Vé thưởng là vé được vé được cấp đối với việc đi bằng Cambodia Angkor Air trên cơ sở khấu trừ số điểm tích lũy hợp lệ trong tài khoản của thành viên.
 • Tất cả các thành viên có quyền đổi điểm tích lũy lấy vé thưởng trên các chuyến bay theo lịch trình do Cambodia Angkor Air điều hành.
 • Các thành viên của AngkorWards có thể đổi điểm lấy vé thưởng trên trang web Cambodia Angkor Air hoặc đổi lấy thưởng tại các văn phòng chi nhánh của Cambodia Angkor Air tại Campuchia. Thành viên KHÔNG được đổi điểm lấy vé thưởng cho người khác.
 • Để đổi thưởng tại các văn phòng chi nhánh của Cambodia Angkor Air, các Thành viên cần hoàn tất và ký vào "Mẫu yêu cầu cấp thưởng" cùng với bản sao Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu gửi cho AngkorWards tại các văn phòng chi nhánh của Cambodia Angkor Air tại Campuchia. Chúng tôi cần nhận được Yêu cầu cấp thưởng của bạn ít nhất 03 ngày trước khi khởi hành. Thành viên phải nộp thuế và phí liên quan đến lộ trình được yêu cầu. Lệ phí vé không hoàn lại được áp dụng là 5 USD/vé.
 • Các thành viên phải đăng ký các chuyến bay có thưởng trực tuyến trên trang web của Cambodia Angkor Air tối thiểu 6 giờ trước giờ khởi hành. Thành viên được quyền tự mua vé các chuyến bay thưởng. Thành viên phải nộp thuế và phí liên quan đến lộ trình được yêu cầu. Lệ phí vé là 5 USD/vé.
 • Sau khi nhận "Mẫu yêu cầu cấp thưởng", AngkorWards sẽ xử lý yêu cầu này dựa trên khả năng kiểm soát và số lượng điểm tích lũy trong tài khoản của thành viên. Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu, AngkorWards sẽ thông báo cho các Thành viên ngay khi có thể.
 • Ủy quyền nhận thưởng là tài liệu (theo mẫu) mà thành viên sử dụng để ủy quyền cho một người khác nhận thưởng tại các văn phòng chi nhánh của Cambodia Angkor Air tại Campuchia.
 • Các thành viên được quyền đổi thưởng nếu hạng đặt vé thưởng vẫn còn. Mỗi năm, các thành viên sẽ được thông báo về Điểm hành trình qua các ấn bản của AngkorWards và trang web của Cambodia Angkor Air.
 • Khấu trừ điểm thưởng căn cứ trên số chuyến bay (ngành). Khấu trừ điểm đối với các thành viên AngkorWards và cá nhân trong danh sách người được chỉ định sẽ được tính toán bằng Bảng tính thưởng của AngkorWards Award.
 • Các điểm được tích lũy trước sẽ được khấu trừ trước (cơ sở 'tích lũy trước, khấu trừ trước').
 • Điểm sẽ không được cộng lại vào tài khoản của thành viên đối với các vé thưởng đã phát hành ngay cả khi vé thưởng chưa được sử dụng hoặc mới chỉ được sử dụng một phần ngoại trừ các trường hợp được Cambodia Angkor Air quy định.
 • Các chuyến bay đổi thưởng của Cambodia Angkor Air phải được khấu trừ theo Bảng tính thưởng của Camodia Angkor.
 • Nếu lộ trình đổi thưởng là lộ trình kết hợp của nhiều chuyến bay khác nhau, số điểm được khấu trừ là tổng số điểm được khấu trừ của mỗi chuyến bay.
 • Vé thưởng KHÔNG THỂ thay đổi được về hãng hàng không hoặc lộ trình bay, gia hạn, thay đổi ngày bay và cấp lại trong trường hợp mất vé; nhưng CÓ THỂ được hoàn lại thuế & phí (không bao gồm lệ phí vé và điểm thưởng đã đổi).
 • AngkorWards cho phép các thành viên được nhận thuế và phí đã thanh toán (không bao gồm phí dịch vụ/lệ phí vé, nếu có) khi trả lại vé thưởng mà không phải thanh toán phí hoàn lại. Tuy nhiên điểm đã đổi sẽ không được hoàn lại.
 • AngkorWards cho phép người dùng thưởng yêu cầu dịch vụ đặc biệt trên các chuyến bay của Cambodia Angkor Air theo các quy định hiện hành của Cambodia Angkor Air áp dụng đối với vé đã thanh toán.
 • Khi Yêu cầu cấp thưởng được phê duyệt, Thành viên xuất trình tài khoản thành viên và CMND (hoặc Hộ chiếu) tại phòng vé đã chọn để nhận Thưởng. Trong trường hợp các thành viên không thể tự nhận thưởng, họ có thể ủy quyền cho người khác nhận thưởng. Người được ủy quyền phải cung cấp CMND (hoặc Hộ chiếu) cùng với "Giấy ủy quyền", CMND (hoặc Hộ chiếu) của thành viên, "Mẫu yêu cầu cấp thưởng" có chữ ký của người ủy quyền cho văn phòng chi nhánh tại Campuchia để nhận vé.