ការកក់ជើងហោះហើរ

ពិនិត្យជើងហោះហើរ

បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃការកក់របស់អ្នក។ អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញនៅបញ្ជរឆែកឆេរ ២ ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នក / កាបូបស្ពាយដែលបានឆែកមើលដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុកទំនិញនៅច្រកទ្វារចូល។

វាលដែលសម្គាល់ដោយ * ត្រូវមាន។

បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម

ការកក់សណ្ឋាគារ

ឥវ៉ាន់, កន្លែងអង្គុយ

icon-luggage ឥវ៉ាន់បន្ថែម

icon-prefer កៅអីដែលពេញចិត្ត

icon-luggage អាហារក្តៅ

icon-luggage អំណោយ

icon-luggage កន្លែងសំរាក

icon-luggage MAAS

ដំណើររបស់អ្នក

ព័ត៌មានជើងហោះហើរ

កិច្ចព្រមព្រៀងនិងលក្ខខណ្ឌ កិច្ចព្រមព្រៀងនិងលក្ខខណ្ឌ

និយមន័យ

ក្នុងករណីនេះ លើកលែងតែមានសំណូមពរឯទៀតឬមានបញ្ញត្តិកំនត់ច្បាស់លាស់ នោះរាល់ខ្លឹមសារបកស្រាយខាងក្រោមនេះនឹងមានន័យដូចទៅនឹងអ្វីដែលបានដាក់អោយ

ទីតាំងឈប់តាមការព្រមព្រៀង”មានន័យថាទីកន្លែងទាំងនោះ លើកលែងតែទីកន្លែងចាប់ចេញដំណើរនិងទីកន្លែងទៅដល់ចុងក្រោយបង្អស់ មានសសេរនៅក្នុងសំបុត្រឬបង្ហាញនៅក្នុងតារាងកាលបរិច្ឆេទរបស់យើងខ្ញុំនៅលើកម្មវិធីធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក។

កូដសំគាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍”មានន័យថាជាពីរតួអក្សរឬបីព្យញ្ជនះ សំរាប់សំគាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នីមួយៗ។

ភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ច”មានន័យថាជាភ្នាក់ងារលក់សំបុត្រធ្វើដំណើរ ដែលភ្នាក់ងារនោះត្រូវបានយើងខ្ញុំ ជ្រើសតាំងធ្វើជាតំណាងលក់សំបុត្រដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសតាមរយះសេវារបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ និងត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តសេវាដឹកជញ្ជូនដទៃទៀតតាមផ្លូវអាកាស

ឥវ៉ាន់”មានន័យថាជាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនិងមានជាប់ទាក់ទងដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក។ លុះត្រាតែមានបញ្ញត្តិកំនត់ដទៃទៀត ឥវ៉ាន់របស់លោកអ្នករួមមានទាំងឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើនិងកាន់តាមខ្លួន។

ដាក់ផ្ញើឥវ៉ាន់”មានន័យថាជាផ្នែកទាំងឡាយនៃសំបុត្រដែលទាក់ទងដល់ការដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើរបស់លោកអ្នក។

ស្លាកសំគាល់ឥវ៉ាន់”មានន័យថាជាក្រដាស់មួយប្រភេទប្រើសំរាប់តែសំគាល់ឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើ។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍”មានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្សេងពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលកូដសំគាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នោះមានបិទនៅលើសំបុត្ររបស់លោកអ្នកឬនៅលើសំបុត្រចងសម្ព័ន្ធ

ឥវ៉ាន់បានដាក់ផ្ញើ”មានន័យថាជាឥវ៉ាន់ដែលយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការរក្សារទុកនិងដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ផ្ញើ

កាលកំណត់ធ្វើបែបបទ”មានន័យថាជាពេលវេលាកម្រិតដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលលោកអ្នកត្រូវបំពេញបែបបទអោយបានរួចរាល់តាមការកំណត់និងទទួលយកកាតឡើងលើយន្តហោះ។

លក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូន”មានន័យថាជាលក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនឬលក្ខ័ណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដទៃទៀតអំពីការដឹកជញ្ជូនទៅតាមករណីដោយឡែក

លក្ខ័ណ្ឌកុងត្រា”មានន័យថាជាប្រកាសនានាដែលមានក្នុងឬមកជាមួយលិខិតស្នាមឬសំបុត្រអេឡិកត្រូនិច(បង្កាន់ដៃកម្មវិធីធ្វើដំណើរ)របស់លោកអ្នកដែលរួមមានទាំងខ្លឹមសារផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូននិងកំណត់សំគាល់ផ្សេងៗ

សំបុត្រតភ្ជាប់”មានន័យថាជាសំបុត្រផ្ដល់អោយលោកអ្នកហើយវាមានជាប់ទាក់ទងនឹងសំបុត្រដទៃទៀតដែលទាំងអស់នោះផ្ដុំគ្នាបង្កើតបានជាកុងត្រាដឹកជញ្ជូនមួយ។ “ការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរ”មានន័យថាជាជើងហោះហើរបន្ទាប់ដែលផ្ដល់នូវការធ្វើដំណើរដោយប្រើសំបុត្រដដែល ឬប្រើសំបុត្រផ្សេងឬដោយប្រើសំបុត្រតភ្ជាប់

អនុសញ្ញា”មានន័យថាជាអនុសញ្ញាដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាស ដែលបានចុះនៅWarsaw ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1929(តទៅនេះហៅកាត់ថាអនុសញ្ញាWarsaw)ហើយអនុសញ្ញានេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅទីក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955(តទៅនេះហៅកាត់ថាWarsawអនុសញ្ញាវិសោធនកម្មនៅឡាអេ) និងអនុសញ្ញាណាមួយឬពិធីសារនិងច្បាប់ទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុវត្ត

ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ”មានន័យថាទាំងក្រដាសប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃនិងប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃអេឡិចត្រូនិច មួយណាក៏បានអាចអនុញ្ញាតអោយអ្នកដំណើរដែលមានឈ្មោះអាចធ្វើដំណើរនៅលើជើងហោះហើរជាក់លាក់មួយដែលមានកត់ត្រានៅលើនោះ

ការខូចខាត”មានន័យថាការស្លាប់ឬរងរបួសរបស់អ្នកដំណើរបង្កឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះឬក្នុងពេលប្រតិបត្តិឡើងឬចុះយន្តហោះ។ វាក៏មានន័យថាជាការខូចខាតយូរអង្វែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញឬការបាត់ឥវ៉ាន់មួយផ្នែកឬទាំងស្រុងឬខូចខាតឥវ៉ាន់ដែលកើតមានឡើងក្នុងពេលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស។ ក្រៅពីនោះ វាក៏មានន័យថាជាការខូចខាតបង្កឡើងដោយការយឺតយ៉ាវក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ្នកដំណើរឬឥវ៉ាន់

ថ្ងៃ”មានន័យថាជាថ្ងៃសុរិយាគតិរួមមានថ្ងៃទាំង7ក្នុងសប្តាហ៍ ប្រើក្នុងគោលដៅប្រកាសដំណឹង ហើយថ្ងៃដែលប្រកាសត្រូវបានផ្ញើគឺនឹងមិនត្រូវបានគិត និងប្រាប់បន្ថែមថាសំរាប់គោលដៅនៃការកំណត់រយះពេលមានសុពលភាពគឺថ្ងៃដែលសំបុត្រត្រូវបានចេញ ឬជើងហោះហើរចាប់ផ្ដើម នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល

ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃអេឡិចត្រូនិច”មានន័យថាជាប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃហោះហើរអេឡិចត្រូនិចឬឯកសារមានតម្លៃដទៃទៀតដែលត្រូវបានរក្សារទុកក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ

សំបុត្រអេឡិចត្រូនិច”មានន័យថាជាបង្កាន់ដៃកម្មវិធីធ្វើដំណើរដែលចេញដោយយើងខ្ញុំឬតំណាងរបស់យើងខ្ញុំ រាប់ទាំងប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃអេឡិចត្រូនិចបើមាន និងឯកសារឡើងយន្តហោះ

ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃហោះហើរ”មានន័យថាសំបុត្រនោះមានសំគាល់”ប្រើសំរាប់ធ្វើដំណើរ” ឬក្នុងករណីសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច គឺប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃអេឡិចត្រូនិច។ ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃហោះហើរមានកត់ត្រាច្បាស់ទីតាំងជាក់លាក់ដែលរវាងទីតាំងទាំងនោះលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរ

មិនអាចជៀសវាងបាន”មានន័យថាជាករណីខុសធម្មតាដែលយើងខ្ញុំឬលោកអ្នកសុទ្ធតែមិនអាចមើលឃើញឬប៉ាន់ស្មានឬម្ចាស់ការបាន ចំណែកផលវិបាកគឺមិនអាចជៀសវាងបានទោះបីជាបានអនុវត្តនូវសេវាថែទាំអតិថិជនទាំងអស់ក៏ដោយ

បង្កាន់ដៃកម្មវិធីធ្វើដំណើរ”មានន័យថាជាឯកសារមួយឬច្រើនដែលយើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចចេញផ្សាយប្រៀបដូចជាសំបុត្រធ្វើដំណើរមួយជូនភ្ញៀវធ្វើដំណើរដែលប្រើសំបុត្រអេឡិចត្រូនិចនិងដែលនៅលើនោះមានកត់ត្រាច្បាស់នូវឈ្មោះអ្នកដំណើរ ព័ត៌មានអំពីជើងហោះហើរនិង ប្រកាសដទៃទៀត

បទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ”មានន័យថាច្បាប់និងបញ្ញត្តិនានា លើកលែងតែលក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូននិងពន្ធចេញ គឺត្រូវបានយើងខ្ញុំប្រកាសនិងមានសុពលភាពនៅថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូន ឬគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងឥវ៉ាន់។ “ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃសំរាប់អ្នកដំណើរ”ឬ”បង្កាន់ដៃសំរាប់អ្នកដំណើរ”មានន័យថាជាសំបុត្រដែលយើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិបានចេញផ្សាយ ហើយដែលលោកអ្នកបានរក្សារទុក។

"SDR”គឺជាសិទ្ធិដកប្រាក់ពិសេសមួយតាមការកំណត់របស់មូលនិធិរូបីយវត្ថុអន្តរជាតិ(IMF)។ វាជាឯកតាអន្តរជាតិមួយនៃគណនីដែលផ្អែកទៅលើតម្លៃនៃប្រភេទរូបីយវត្ថុនាំមុខមួយចំនួន។ តម្លៃរូបីយវត្ថុរបស់ SDR មានការប្រែប្រួលនិងគណនាជាថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃទៅតាមសេវាធនាគារ។ រាល់តម្លៃទាំងនេះត្រូវបានធនាគារពាណិជ្ជកម្មស្ទើតែទាំងអស់ស្គាល់និងត្រូវបានរាយការណ៍ជាទៀងទាត់នៅតាមទស្សនាវដ្ដីហិរញ្ញវត្ថុធំៗ ក៏ដូចជានៅតាមទំព័រវែបសាយធ៍របស់ IMF (www.imf.org)។

"Stopover”មានន័យថាជាទីតាំងឈប់ដែលគ្រោងទុកនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកត្រង់ទីតាំងមួយនៅចន្លោះរវាងទីតាំងចាប់ផ្ដើមនិងទីតាំងចុងក្រោយ

តម្លៃសំបុត្រ”មានន័យថាជាតម្លៃសំបុត្រ ថ្លៃ និង/ឬលក្ខ័ណ្ឌទាក់ទិននានានៃការដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលបានប្រកាសជូនស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវបានរក្សារទុកក្នុងករណីចាំបាច់

សំបុត្រ”មានន័យថាជា”សំបុត្រធ្វើដំណើរនិងឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើ”ឬកម្មវិធីធ្វើដំណើរ/បង្កាន់ដៃនៃសំបុត្រអេឡិចត្រូនិចដែលផ្ញើជូនអ្នកដំណើរទៅតាមករណីនីមួយៗដោយឡែកដោយយើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើការចេញផ្សាយរួមមានទាំងលក្ខ័ណ្ឌកុងត្រា ប្រកាស និងប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ

ឥវ៉ាន់កាន់តាមខ្លួន”មានន័យថាជាឥវ៉ាន់ទាំងឡាយក្រៅពីឥវ៉ាន់ដែលលោកអ្នកបានដាក់ផ្ញើរួមមានប្រដាប់ប្រដាដែលលោកអ្នកយកកាន់តាមខ្លួនចូលទៅក្នុងកាប៊ីនអង្គុយ ហើយលោកអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវថែរក្សារនូវឥវ៉ាន់ទាំងនោះ

យើងខ្ញុំ” ”របស់យើងខ្ញុំ” “ដោយខ្លួនយើងខ្ញុំ” មានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cambodia Angkor

លោកអ្នក” “របស់លោកអ្នក” “ដោយខ្លួនលោកអ្នក” មានន័យថាជាជនទាំងឡាយណាក្រៅពីសមាជិករបស់ក្រុមកាងារហោះហើរ អនុវត្តឬត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងយន្តហោះ ដោយមានការយល់ព្រមរបស់យើងខ្ញុំ

អនុវត្តន៍

2.1. ទូទៅ
2.1.1. ក្រៅពីការកំណត់នានាក្នុងមាត្រា2.2 មាត្រា2.5 និងមាត្រា2.6ចេញ លក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនទាំងនេះអនុវត្តន៍ចំពោះគ្រប់ជើងហោះហើរទាំងអស់ដែលយើងខ្ញុំដំណើរការនិងក្នុងករណីណាដែលយើងខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់ចំពោះលោកអ្នកទាក់ទិនដល់ការហោះហើររបស់លោកអ្នក។
2.1.2. លក្ខ័ណ្ឌទាំងនេះក៏អនុវត្តន៍ចំពោះសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃឬបញ្ចុះថ្លៃនានាលើកលែងតែវិសាលភាពដែលយើងខ្ញុំបានកំណត់ក្រៅពីនេះក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំឬក្នុងកុងត្រា លិខិតអនុញ្ញាត ឬសំបុត្រនានាដែលជាប់ទាក់ទង។
2.1.3. ចំពោះលក្ខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងបទបញ្ញត្តិនានារបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ថ្លៃឈ្នួលនិងបន្ទុកទាំងអស់គឺអាចមានការប្រែប្រួលដោយមិនប្រាប់ជាមុនប៉ុន្តែការប្រែប្រួលនេះនឹងមិនអនុវត្តន៍ក្រោយពេលការដឹកជញ្ជូនបានចាប់ផ្ដើមទេ។ ថ្លៃឈ្នួលនិងបន្ទុកទាំងអស់សំរាប់ការដឹកជញ្ជូននេះមានសុពលភាពនៅថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនដែលមានកត់ត្រានៅលើខណ្ឌប័ណ្ណហោះហើរទីមួយនៃសំបុត្រ ឬក្នុងករណីសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច ដូចដែលបានបង្ហាញច្បាស់សំរាប់កំណាត់ផ្លូវហោះហើរទីមួយក្នុងកម្មវិធីធ្វើដំណើរ/បង្កាន់ដៃ លើកលែងតែមានការកំណត់ផ្សេងក្រៅពីនេះក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។
2.2. ដឹកជញ្ជូនទៅកាន់/មកពីកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិក?
2.2.1. លក្ខ័ណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តន៍ចំពោះការដឹកជញ្ជូនរវាងច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេសកាណាដាឬរវាងទីកន្លែងមួយក្នុងប្រទេសកាណាដាជាមួយនឹងទីកន្លែងណាមួយនៃប្រទេសនេះដែលស្ថិតក្នុងចំណោមទីកន្លែងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតារាងវាយពន្ធជាធរមានរបស់ប្រទេសកាណាដា។
2.2.2. លក្ខ័ណ្ឌទាំងនេះមិនអនុវត្តន៍ចំពោះសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសដូចដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់អាកាសចរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1958។
2.3. យន្តហោះជួល
ប្រសិនបើការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមកុងត្រាជួលយន្តហោះ នោះលក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនអនុវត្តន៍តែនៅពេលវាមាននៅក្នុងខ្លឹមសារយោង ឬបើមិនដូច្នោះគឺមាននៅក្នុងសំបុត្រឬការព្រមព្រៀងជាមួយភ្ញៀវធ្វើដំណើរ។.
2.4. ចែករំលែកកូដ
ចំពោះសេវាមួយចំនួន យើងខ្ញុំអាចធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដទៃទៀតដែលហៅថា ចែករំលែកកូដ។ មានន័យថាទោះបីជាលោកអ្នកបានកក់មុនជាមួយយើងខ្ញុំនិងកាន់សំបុត្រមានសសេរច្បាស់ឈ្មោះរបស់យើងខ្ញុំ ឬលេខកូដសំគាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន នោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយផ្សេងទៀតអាចដំណើរការយន្តហោះ។ ប្រសិនបើការព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងលោកអ្នកនូវឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងដំណើរការយន្តហោះនៅខណះពេលលោកអ្នកធ្វើការកក់។.
2.5. ការមិនចុះសម្រុងនឹងច្បាប់
វិសាលភាពនៃប្រការណាមួយឬដែលត្រូវបានយោងទៅកាន់ក្នុងកុងត្រានេះផ្ទុយទៅនឹងអ្វីមានចែងក្នុងអនុសញ្ញា និងក្នុងច្បាប់ បទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ បទបញ្ជាឬសំណូមពរដែលមិនអាចច្រានចោលបានដោយការព្រមព្រៀងនៃភាគីទាំងអស់ ប្រការនោះនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តន៍។ មោឃភាពនៃប្រការណាមួយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃប្រការដទៃ។.
2.6. លក្ខ័ណ្ឌដែលមានអាទិភាពអនុវត្តន៍ជាងបទបញ្ញត្តិ
ក្រៅពីការកំណត់នានាក្នុងលក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនទាំងនេះចេញ ក្នុងករណីមានភាពមិនចុះសម្រុងរវាងលក្ខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនទាំងនេះជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិណាមួយផ្សេងទៀតរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងណាមួយ លក្ខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងមានអាទិភាពអនុវត្តន៍។.

សំបុត្រ

3.1. សំបុត្រគឺជាភស្តុតាងសំខាន់នៃកុងត្រា។.
3.1.1. យើងខ្ញុំនឹងផ្គត់ផ្គង់សេវាដឹកជញ្ជូនតែចំពោះអ្នកដំណើរណាមដែលមានឈ្មោះក្នុងសំបុត្រ ហើយលោកអ្នកអាចតម្រូវអោយបង្ហាញប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនសមស្រប។.
3.1.2. កអ្នកមិនអាចផ្ទេរសំបុត្ររបស់លោកអ្នកអោយទៅអ្នកផ្សេង។.
3.1.3. សំបុត្របញ្ចុះតម្លៃនឹងមិនត្រូវសងប្រាក់វិញទេ។ លោកអ្នកគប្បីសម្រេចចិត្តអោយបានច្បាស់នូវជម្រើសតម្លៃសំបុត្ររបស់លោកអ្នក។.
3.1.4. តាមការបកស្រាយនៅមាត្រា 3.1.3 ខាងលើនេះ ប្រសិនលោកអ្នកមានសំបុត្រនៅមិនទាន់ប្រើប្រាស់ ហើយលោកអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុមិនអាចជៀសវាងបាន តែលោកអ្នកបានជូនដំណឹងទាន់ពេលវេលាដល់យើងខ្ញុំនិងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុនោះ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវខ្ទង់ឥណទានមួយផ្នែកនៃតម្លៃសំបុត្រមិនសងប្រាក់ សំរាប់ការធ្វើដំណើរនៅតាមជើងហោះហើររបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃក្រោយ និងបញ្ចុះថ្លៃរដ្ឋបាលសមស្រប។.
3.1.5. សំបុត្រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលចេញផ្សាយសំបុត្រនោះនៅគ្រប់ពេលវេលា។.
3.1.6. សំណូមពរចំពោះសំបុត្រ
លោកអ្នកអាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតែនៅពេលលោកអ្នកបានបង្ហាញសំបុត្រនៅមានសុពលភាពដោយក្នុងនោះមានខណ្ឌប័ណ្ណនៃជើងហោះហើរនោះ និងខណ្ឌប័ណ្ណហោះហើរដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតរួមជាមួយខណ្ឌបណ្ណ័អ្នកធ្វើដំណើរ។ ជាងនេះទៅទៀត លោកអ្នកនឹងមិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនប្រសិនបើសំបុត្រដែលបង្ហាញមានដាច់រហែកឬត្រូវបានជនដទៃមិនមែនជាយើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំធ្វើការកែប្រែ។.
ក្នុងករណីសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច លោកអ្នកនឹងអាចហោះហើរ ប្រសិនបើលោកអ្នកបង្ហាញនូវលិខិតសំគាល់ខ្លួននិងសំបុត្រអេឡិចត្រូនិចត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានផ្ដល់តាមឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនិងផ្ញើជូនលោកអ្នក។.
3.1.7. បាត់ ដាច់រហែក ឬមិនអាចបង្ហាញសំបុត្របាន
3.1.7.1. ក្នុងករណីបាត់ឬដាច់រហែក(មួយផ្នែកឬទាំងស្រុង)ឬមិនអាចបង្ហាញសំបុត្រក្នុងនោះមានខណ្ឌបណ្ណ័អ្នកធ្វើដំណើរនិងខណ្ឌប័ណ្ណហោះហើរមិនទាន់ប្រើប្រាស់ តាមសំណូមពររបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំនឹងជំនួសសំបុត្រនោះ(ផ្នែមួយឬទាំងស្រុង)ដោយការផ្ដល់សំបុត្រថ្មី ដោយលក្ខ័ណ្ឌត្រូវមានភស្តុតាងបង្ហាញនិងអាចបញ្ជាក់បាននៅគ្រប់ពេលវេលា ថាសំបុត្រនោះគឺជាសំបុត្រត្រឹមត្រូវសំរាប់ជើងហោះហើរដែលបាននិយាយដល់និងដែលបានផ្ដល់។ ក្នុងករណីនេះ លោកអ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខាទៅក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងសងយើងខ្ញុំនូវតម្លៃសំបុត្រអនុវត្តន៍សំរាប់សំបុត្រថ្មីក្នុងករណីនិងក្នុងវិសាលភាពដែលសំបុត្របានបាត់ឬខ្វះ ឬខណ្ឌប័ណ្ណហោះហើរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកណាម្នាក់ ឬត្រូវសងប្រាក់ទាក់ទិនដល់បញ្ហានេះអោយទៅអ្នកណាម្នាក់។.
3.1.7.2. ប្រសិនមិនមានភស្តុតាងឬលោកអ្នកមិនចុះហត្ថលេខាក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលចេញផ្សាយសំបុត្រអាចសំណូមពរអោយលោកអ្នកទូទាត់ទាំងស្រុងតម្លៃសំបុត្រសំរាប់សំបុត្រជំនួស។ ការទូទាត់នេះត្រូវបានសងវិញតែប្រសិនបើឬនៅពេលសំបុត្រត្រូវបានចេញផ្សាយគ្រាដំបូងផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខ័ណ្ឌ៖ សំបុត្រដែលបាត់ឬរហែកមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នៅមុនខណះពេលផុតកំណត់របស់សំបុត្រនោះ។ ក្រោយពេលរកឃើញសំបុត្រដើមមុនពេលផុតកំណត់ ប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់ជូនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលបានចេញផ្សាយសំបុត្រថ្មី ខ្ទង់ប្រាក់សងវិញពោលខាងលើ នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅខណះពេលនោះ។.
3.1.8. សំបុត្រជាកម្មសិទ្ធិមានតម្លៃហើយលោកអ្នកគប្បីមានវិធានការសមស្របដើម្បីថែរក្សារនិងធានាមិនអោយបាត់ឬត្រូវលួចបាត់។.
3.2. រយះពេលមានសុពលភាព
3.2.1. លើកលែងតែមានការកំណត់ផ្សេងទៀតក្នុងសំបុត្រ គ្រប់លក្ខ័ណ្ឌទាំងនេះ ឬក្នុងតារាងថ្លៃពន្ធ(អាចកំហិតទៅលើសុពលភាពនៃសំបុត្រ ក្នុងករណីនេះ រាល់កំហិតនឹងត្រូវបានកត់ត្រាច្បាស់នៅលើសំបុត្រ) សំបុត្រមានសុពលភាពក្នុងអំឡុង៖:
3.2.1.1. មួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយ ឬ
3.2.1.1. ផ្អែកទៅតាមការធ្វើដំណើរលើកដំបូងក្នុងអំឡុងមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញផ្សាយ មួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃធ្វើដំណើរលើកដំបូងនៅលើសំបុត្រ។.
3.2.2. នៅពេលលោកអ្នកមិនបានធ្វើដំណើរក្នុងរយះពេលមានសុពលភាពនៃសំបុត្រ ដោយសារខណះពេលលោកអ្នកសំណូមពរកក់កន្លែងយើងខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានការកក់កន្លែង កាលផុតកំណត់របស់សំបុត្រនឹងត្រូវបានពន្យា ឬលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់សងតាមមាត្រា 11។.
3.2.3. ប្រសិនបើក្រោយពេលចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួន ការធ្វើដំណើរនោះត្រូវបានធ្វើអោយអាក់ខានក្នុងរយះពេលមានសុពលភាពនៃសំបុត្រដោយមូលហេតុមានជំងឺ យើងខ្ញុំនឹងពន្យាសុពលភាពចំពោះសំបុត្ររបស់លោកអ្នករហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកអ្នកសះស្បើយពីជំងឺនិងអាចធ្វើដំណើរឬរហូតដល់ពេលជើងហោះហើរដំបូងរបស់យើងខ្ញុំក្រោយថ្ងៃនោះ ចាប់ពីទីតាំងដែលការធ្វើដំណើរបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ ក្នុងនោះមាននៅសល់កន្លែងសំរាប់ប្រភេទកន្លែងអង្គុយដែលលោកអ្នកបានទូទាត់។ ការមានជំងឺនេះត្រូវមានបញ្ជាក់របស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលមានសមត្ថកិច្ច។ ប្រសិនបើខណ្ឌប័ណ្ណហោះហើរនៅមានក្នុងសំបុត្រ ឬក្នុងករណីសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច នោះនឹងត្រូវជាខណ្ឌប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិច ទាក់ទិនដល់ទីតាំងសំចតមួយឬច្រើន សុពលភាពនៃសំបុត្រនេះនឹងត្រូវបានពន្យាក្នុងរយះពេលមួយមិនលើសពីបីខែគិតចាប់ពីថ្ងៃកត់ត្រានៅលើវិញ្ញាបនបត្រ។ ក្នុងករណីនេះ យើងខ្ញុំនឹងពន្យាពេលប្រហាក់ប្រហែលសំរាប់រយះពេលមានសុពលភាពនៃសំបុត្ររបស់សមាជិកដទៃទៀតក្នុងគ្រួសារដែលរួមដំណើរជាមួយលោកអ្នក។.
3.2.4. ក្នុងករណីអ្នកដំណើរស្លាប់នៅតាមផ្លូវ សំបុត្ររបស់អ្នកដែលរួមដំណើរអាចត្រូវបានកែប្រែដោយការផាត់ចោលកំហិតណាមួយនិងពន្យាកាលផុតកំណត់។ ក្នុងករណីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកដំណើរដែលស្លាប់ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើរ សុពលភាពនៃសំបុត្ររបស់អ្នកដំណើរនិងរបស់សមាជិកគ្រួសាររួមដំណើរនឹងត្រូវបានកែប្រែស្រដៀងគ្នា។ ការកែប្រែណាមួយសុទ្ធតែត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្រោយពេលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់មរណះភាពសមស្របហើយកាលផុតកំណត់នឹងត្រូវបានពន្យាក្នុងអំឡុងពេលមិនលើសពីសែសិបប្រាំ (45) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់។.
3.3. លំដាប់លំដោយប្រើប្រាស់នៃខណ្ឌប័ណ្ណ
3.3.1. សំបុត្រដែលលោកអ្នកបានទិញមានសុពលភាពតែចំពោះការដឹកជញ្ជូនមានកត់ត្រានៅលើសំបុត្រ ចាប់ពីទីតាំងចាប់ចេញដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងសំចតតាមព្រមព្រៀងនានារហូតដល់ទីតាំងចុងក្រោយ។ ថ្លៃសំបុត្រដែលលោកអ្នកបានទូទាត់ផ្អែកទៅលើតារាងតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំ និងត្រូវបានគណនាសំរាប់ដំណើរហោះហើរទាំងស្រុងរបស់លោកអ្នកដែលមានកត់ត្រានៅលើសំបុត្រ។ សំបុត្រជាផ្នែកមួយមិនអាចខ្វះបានក្នុងកុងត្រារបស់យើងខ្ញុំជាមួយលោកអ្នក។ សំបុត្រនឹងមិនត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាព ហើយនឹងអស់សុពលភាពប្រសិនបើខណ្ឌប័ណ្ណ (ឬជើងហោះហើរដែលលើកឡើងក្នុងសំបុត្រ) មិនបានប្រើប្រាស់ទៅតាមលំដាប់លំដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងសំបុត្រ។.
3.3.2. ប្រសិនបើលោកអញនកចង់កែប្រែកត្តាណាមយយក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួន លោកអ្នកត្រូវទាក់ទងជាមុនជាមួយយើងខ្ញុំ។ ថ្លៃសំបុត្រសំរាប់ការដឹកជញ្ជូនថ្មីនឹងត្រូវបានគិតនិងអោយលោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសថាតើយល់ព្រមតម្លៃថ្មីឬរក្សារដដែលការដឹកជញ្ជូនដំបូងដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងសំបុត្រ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវកែប្រែកត្តាណាមួយក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនដោយមូលហេតុមិនអាចជៀសវាងបាន លោកអ្នកត្រូវទាក់ទាងជាមួយយើងខ្ញុំអោយបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកទៅដល់ទីតាំងសំចតឬទីតាំងចុងក្រោយដោយមិគិតថ្លៃ។.
3.3.3. ប្រសិនបើលោកអ្នកកែប្រែការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការយល់ព្រមរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវតម្លៃសមស្របសំរាប់ការធ្វើដំណើរជាក់ស្ដែងរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកត្រូវទូទាត់ខ្ទង់ខ្វះវាងតម្លៃដែលលោកអ្នកបានទូទាត់ជាមួយនឹងតម្លៃសរុបអនុវត្តន៍ចំពោះការដឹកជញ្ជូនដែលលោកអ្នកបានកែប្រែ។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសងខ្ទង់ដែលលើសប្រសិនបើតម្លៃថ្មីទាបជាង បើមិនដូច្នោះ ខណ្ឌប័ណ្ណដែលមិនទាន់ប្រើរបស់លោកអ្នកនឹងមិមានតម្លៃ។.
3.3.4. សូមចងចាំថាក្នុងពេលការកែប្រែខ្លះនឹងមិនធ្វើអោយថ្លៃដឹកជញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរទេ តែការកែប្រែខ្លះទៀត ដូចជាកែប្រែទីតាំងចាប់ចេញដំណើរ (ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនហោះហើរកំណាត់ផ្លូវទីមួយ) ឬបញ្ច្រាសទិសការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នក អាចធ្វើអោយតម្លៃកើនឡើង។ ថ្លៃដឹកជញ្ជូនមួយចំនួនអាចអនុវត្តន៍បានតែនៅថ្ងៃឬចំពោះជើងហោះហើរខ្លះដែលមានកត់ត្រាក្នុងសំបុត្រប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចកែប្រែបាន ឬតែនៅក្រោយពេលបានទូទាត់ថ្លៃបំពេញបន្ថែមរួច។.
3.3.5. ខណ្ឌប័ណ្ណហោះហើរនីមួយៗក្នុងសំបុត្ររបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់សំរាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រភេទសេវានៅថ្ងៃនិងចំពោះជើងហោះហើរដែលកន្លែងត្រូវបានកក់។ នៅពេលសំបុត្រត្រូវបានចេញផ្សាយដំបូងតែមិនកត់ត្រាថាបានកក់ជាមុន កន្លែងនោះអាចកក់តាមក្រោយទៅតាមតារាងតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំនិងទៅតាមកន្លែងទំនេរនៅលើជើងហោះហើរដែលសំណូមពរ។.
3.3.6. ក្នុងករណីលោកអ្នកអវត្តមាននៅលើជើងហោះហើរណាមួយដោយមិនជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំជាមុន យើងខ្ញុំអាចលុបចោលការកក់វិលត្រឡប់ឬទៅបន្តរបស់លោកអ្នក។ យ៉ាងណាមិញ ប្រសិនបើលោកអ្នកជូនដំណឹងជាមុនដល់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំនឹងមិនលុបចោលការកក់ហោះបន្ទាប់របស់លោកអ្នក។.
3.4. នាមនិងអាស័យដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំ
នាមរបស់យើងខ្ញុំអាចត្រូវបានសសេរកាត់ថាកូដសំគាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ បើមិនដូច្នោះ នឹងត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងសំបុត្រ។ អាស័យដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំត្រូវបានយល់ថាជាព្រលានយន្តហោះចាប់ចេញដំណើរដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងសំបុត្រ ទល់មុខនឹងឈ្មោះសសេរកាត់ដំបូងរបស់យើងខ្ញុំក្នុងប្រអប់ “ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន” ក្នុងសំបុត្រ ឬក្នុងករណីសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច នឹងមានកត់ត្រាច្បាស់សំរាប់កំណាត់ផ្លូវហោះហើរដំបូង ក្នុងបង្កាន់ដៃកម្មវិធីធ្វើដំណើរ។.

Baggage Basic Information

9.1. អនុញ្ញាតនាំយកឥវ៉ាន់ឥតគិតថ្លៃ
លោកអ្នកអាចនាំយកឥវ៉ាន់មួយចំនួន ដោយមិនគិតថ្លៃ អាស្រ័យទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសំបុត្ររបស់អ្នកធ្វើដំណើរនិងនៅពេលត្រួតពិនិត្យឥវ៉ាន់។ ការមិនគិតថ្លៃចំពោះឥវ៉ាន់គឺត្រូវផ្អែកទៅតាមលក្ខ័ណ្ឌនិងកំហិតនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។.
9.2. ឥវ៉ាន់លើសកម្រិត
លោកអ្នកនឹងតម្រូវអោយបង់ប្រាក់ចំពោះការដែលនាំយកឥវ៉ាន់ហួសពីកម្រិតឥតគិតថ្លៃដែលអនុញ្ញាត។ លក្ខ័ណ្ឌទូទាត់ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។.
9.3. វត្ថុដែលមិនអាចចាត់ទុកថាជាឥវ៉ាន់
9.3.1. លោកអ្នកមិនត្រូវដាក់ក្នុងឥ៉វាន់របស់លោកអ្នកនូវ៖
9.3.1.1. វត្ថុដែលមិនមែនជាឥវ៉ាន់ដូចដែលបានកំណត់និយមន័យក្នុងមាត្រា1នេះ
9.3.1.2. វត្ថុដែលមានលទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យន្តហោះឬមនុស្សឬទ្រព្យនៅលើយន្តហោះ ដូចជាវត្ថុនានាតាមការកំណត់របស់អង្គការអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលអន្តរជាតិ (ICAO) ការណែនាំបច្ចេកទេសសំរាប់ចរាចរដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រោះថ្នាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវអាកាស និងសមាគមន៍ដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ (IATA) ស្ដីពីបទបញ្ញត្តិចំពោះទំនិញគ្រោះថ្នាក់ និងក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។.
9.3.1.3. វត្ថុហាមឃាត់ដឹកជញ្ជូនតាមច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ ឬបទបញ្ជារបស់ប្រទេសណាមួយដែលយន្តហោះចេញដំណើរឬហោះទៅកាន់។;
9.3.1.4. វត្ថុដែលយើងខ្ញុំចាត់ទុកថាមិនសមស្របសំរាប់ដឹកជញ្ជូន ដោយសារវាគ្រោះថ្នាក់ មិនសុវត្ថិភាព ឬដោយសារទម្ងន់ ទំហ៊ំ ទ្រង់ទ្រាយ ឬលក្ខណះរបស់វា។.
9.3.2. អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងឧបករណ៍ជំនួយនានាសុទ្ធតែត្រូវបានហាមឃាត់ដឹកជញ្ជូនដោយចាត់ទុកដូចជាឥវ៉ាន់ លើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋអំណាច។ ជាតិផ្ទុះ វត្ថុធាតុងាយផ្ទុះ ងាយឆេះ វត្ថុដែលអាចប្រើធ្វើជាអាវុធគំរាមកំហែង និងវត្ថុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត គឺអាចត្រឹមតែទទួលជាឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើ ហើយក៏អាស្រ័យទៅលើបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំផងដែរ។ ដោយមូលហេតុសុវត្ថិភាព គ្រាប់ត្រូវយកចេញពីកាំភ្លើង។ គ្រាប់ត្រូវវេចខ្ចប់អោយបានសមស្រប។ ការដឹកជញ្ជូនអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងៗគឺអាស្រ័យទៅលើបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំនិងរបស់ ICAO, IATA ព្រមទាំងអជ្ញាធរព្រលានយន្តហោះ។.
9.3.3. ហាមឃាត់មិនអោយផ្ទុកក្នុងឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើនូវវត្ថុផុយស្រួយ ឬងាយខូច(ចំណីអាហារស្រស់និងងាយខូច...) សិល្បកម្ម ម៉ាស៊ីនថតរូប ប្រាក់កាស គ្រឿងអលង្កា លោហះមានតម្លៃ គ្រឿងប្រាក់ កំព្យូទ័រ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ប័ណ្ណភាគហ៊ុន ឬវត្ថុមានតម្លៃដទៃទៀត លិខិតស្នាមផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ កុងត្រា ឯកសារជំនួញ គំរូ លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតជាប់ខ្លួន និងវត្ថុមានតម្លៃដទៃទៀត។.
9.3.4. ដោយមិនអើពើដល់ការហាមឃាត់ ហើយនៅតែផ្ទុកក្នុងឥវ៉ាន់វត្ថុណាដូចដែលបានកំណត់នៅប្រការ 9.3 យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវប្រសិនមានការខូចខាតចំពោះវត្ថុទាំងនោះឡើយ។.
9.4. សិទ្ធិបដិសេធដឹកជញ្ជូន
9.4.1. យើងខ្ញុំអាចបដិសេធដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ដែលជាវត្ថុដូចបានរៀបរាប់ក្នុងប្រការ 9.3 ហើយយើងខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិបដិសេធមិនដឹកជញ្ជូនវត្ថុទាំងនោះតទៅទៀតនៅពេលរកឃើញថាមានក្នុងឥវ៉ាន់របស់លោកអ្នក។
9.4.2. យើងខ្ញុំអាចបដិសេធមិនដឹកជញ្ជូនតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តសមហេតុផលរបស់យើងខ្ញុំនូវឥវ៉ាន់ដែលជាវត្ថុមិនសមស្របសំរាប់ដឹកជញ្ជូនដោយសារទំហ៊ំ ទ្រង់ទ្រាយ ទម្ងន់ ធាតុផ្ទុកក្នុងនោះ លក្ខណះនៃវត្ថុនោះ ឬដោយមូលហេតុសុវត្ថិភាពឬផាសុខភាពរបស់អ្នកដំណើរនិងឥវ៉ាន់ដទៃទៀត។.
9.4.3. យើងខ្ញុំអាចបដិសេធដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ដោយមិនថាជាវត្ថុអ្វីក៏ដោយដើម្បីសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព រាប់ទាំងឥវ៉ាន់ដែលមិនជាកម្មសិទ្ធិឬជាកម្មសិទ្ធិមួយផ្នែករបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ការខូចខាតឬភាពរំខានដែលអាចកើតមានចំពោះលោកអ្នកដោយសារការបដិសេធមិនដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់នោះ។.
9.4.4. លុះត្រាតែមានការព្រមព្រៀងជាមុនជាមួយយើងខ្ញុំអំពីការដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់នោះ យើងខ្ញុំអាចដឹកជញ្ជូនតាមក្រោយតាមយន្តហោះដឹកឥវ៉ាន់ដែលលើសពីកម្រិតមិនគិតថ្លៃ។.
9.4.5. យើងខ្ញុំអាចបដិសេធមិនទទួលឥវ៉ាន់ដែលដាក់ផ្ញើ លុះត្រាតែវាត្រូវបានវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាព ក្នុងវ៉ាលី ឬធុងផ្ទុកសមស្របដើម្បីធានាការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងការថែទាំធម្មតា។.
9.4.6. យើងខ្ញុំនិងភ្នាក់ងារនឹងមិនធ្វើការពិនិត្យឥវ៉ាន់ជូនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដទៃដែលយើងខ្ញុំមិនមានការព្រមព្រៀងជាមួយ។ ដោយហេតុនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះណាមួយនៅលើជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃដើម្បីអាចតភ្ជាប់ជើងហោះហើរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឬលោកអ្នកមានបំណងទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះតាមជើងហោះហើររបស់យើងខ្ញុំដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃ សូមលោកអ្នកពិនិត្យជាមុនអោយបានច្បាស់ថាតើយើងខ្ញុំការព្រមព្រៀងភ្ជាប់ជើងហោះហើរជាមួយក្រុមហ៊ុននោះដែរឬអត់។ ប្រសិនអត់ លោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវរើឥវ៉ាន់របស់ខ្លួននិងដាក់ទៅកន្លែងធ្វើបែបបទចូលនិងបិទផ្លាកជាថ្មីសំរាប់ជើងហោះហើរជាបន្ត។ ក្នុងករណីដូចនេះ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះលោកអ្នកនិងឥវ៉ាន់ឡើយ។
9.5. សិទ្ធិឆែកឆេរ
9.5.1. ដោយហេតុផលសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ យើងខ្ញុំអាចសំណូមពរលោកអ្នកអនុញ្ញាតអោយយើងខ្ញុំធ្វើការឆែកឆេរនិងឆ្លុះខ្លួនរបស់លោកអ្នក ព្រមទាំងឆ្លុះឬថតX-rayឥវ៉ាន់របស់លោកអ្នក។ ប្រសិនលោកអ្នកអវត្តមាន ឥវ៉ាន់របស់លោកអ្នកអាចនឹងត្រូវបានឆែកឆេរនៅពេលលោកអ្នកអវត្តមាន ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកមានឥវ៉ាន់ឬទេ ឬឥវ៉ាន់របស់លោកអ្នកមានផ្ទុកវត្ថុណាមួយដូចបានរៀបរាប់ក្នុងប្រការ 9.3 ឬអត់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមលក្ខណះអនុវត្តន៍សំណូមពរទាំងនោះទេ យើងខ្ញុំអាចបដិសេធដឹកជញ្ជូនលោកអ្នករួមទាំងឥវ៉ាន់។ ក្នុងករណីការឆែកឆេរឬឆ្លុះបង្កការខូចខាតដល់លោកអ្នក និងថត x-ray ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ឥវ៉ាន់របស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនូវការខូចខាតទាំងនោះទេលុះត្រាតែនោះគឺកើតដោយសារកំហុសឬភាពធ្វេសប្រហែសរបស់យើងខ្ញុំ។.
9.5.2. យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះវត្ថុទាំងឡាយណាដែលលោកអ្នកកាន់ឬផ្ទុកក្នុងឥវ៉ាន់ដែលត្រូវបានឃាត់ទុកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយបុគ្គលិកសន្តិសុខត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិឬតាមបទបញ្ញត្តិអាជ្ញាធររដ្ឋ រាប់ទាំងនៅពេលវត្ថុទាំងនោះត្រូវបានដកហូត បំផ្លាញ ឬផ្ទេរមកអោយយើងខ្ញុំ។.


9.6. ឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើ
9.6.1. នៅពេលប្រគល់អោយយើងខ្ញុំនូវឥវ៉ាន់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ផ្ញើ យើងខ្ញុំនឹងរក្សារទុកបណ្ដោះអាសន្ន ព្រមទាំងផ្ដល់ផ្លាកសំគាល់ឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើនីមួយៗរបស់លោកអ្នក។.
9.6.2. ឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើត្រូវមានឈ្មោះ ឬព័ត៌មានសំគាល់ខ្លួនភ្ជាប់នៅខាងលើ។.
9.6.3. នៅពេលណាក៏ដោយអោយតែដែលអាច ឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើនឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូននៅលើយន្តហោះតែមួយជាមួយនឹងលោកអ្នក លើកលែងតែយើងខ្ញុំមានការសម្រេចចិត្តដើម្បីសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ឬហេតុផលផ្សេងទៀត ក្នុងការដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ទាំងនោះនៅលើយន្តហោះជំនួសផ្សេង។ ប្រសិនបើឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើរបស់លោកអ្នកត្រូវបានដឹកនៅលើជើងហោះហើរបន្ទាប់ យើងខ្ញុំនឹងផ្ញើឥវ៉ាន់ជូនលោកអ្នក លើកលែងតែច្បាប់តម្រូវអោយលោកអ្នកត្រូវមានវត្តមាន។
9.6.4. ទម្ងន់អតិបរមានៃឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើគឺ 32 kg (70 lb)។ វត្ថុលើសទម្ងន់នឹងត្រូវបានវេចខ្ចប់ឬចែកជាចំណែកស្រាលៗក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបែបបទចូល។ ហើយវត្ថុណាដែលមិនអាចវេចខ្ចប់បាននឹងមិនត្រូវបានទទួលអោយដឹកជញ្ជូន។ ទាំងពីរករណី យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវជាមួយលោកអ្នកចំពោះ៖ (i) ការខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតមានដោយសារលោកអ្នកមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវកម្រិតទម្ងន់ដែលអនុញ្ញាតនិងត្រូវវេចខ្ចប់ឡើងវិញ ចែកឬ (ii) បញ្ចុះដើម្បីដឹកជញ្ជូនវត្ថុលើសទម្ងន់។.
ការអនុញ្ញាតទទួលឥវ៉ាន់លើសពី 32 kg (70 lb) គឺអាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងនិងការជូនដំណឹងជាមុននៅពេលកក់សំបុត្រឬកន្លែង។.
9.7. ប្រកាសតម្លៃលើសកម្រិតនិងបន្ទុក
លោកអ្នកអាចប្រកាសតម្លៃឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើលើសពីកម្រិតទទួលខុសត្រូវដែលអនុវត្តន៍។ ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការប្រកាសដូចនេះ លោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។ ការប្រកាសនិងបង់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមច្បាប់ បទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋដែលយន្តហោះហោះចេញឬហោះទៅកាន់។.
9.8. ឥវ៉ាន់មិនដាក់ផ្ញើ
9.8.1. ឥវ៉ាន់ដែលលោកអ្នកកាន់តាមខ្លួនឡើងលើយន្តហោះត្រូវគោរពតាមបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រសិនឥវ៉ាន់នោះមានទម្ងន់ឬទំហ៊ំហួសកម្រិត ឬត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានសុវត្ថិភាពទោះបីដោយហេតុផលណាក៏ដោយ ឥវ៉ាន់នោះត្រូវដឹកជញ្ជូនជាមួយឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើ។.
9.8.2. វត្ថុមិនសមស្របសំរាប់ដឹកជញ្ជូនក្នុងខ្ទង់ទំនិញ(ឧទាហរណ៍ដូចជាឧបករណ៍តន្រ្តីស្មុគស្មាញ) និងមិនស្របទៅតាមសំណូមពរនានាក្នុងមាត្រា 9.8.1 នឹងត្រូវបានយល់ព្រមអោយដឹកជញ្ជូនតែនៅក្នុងខ្ទង់កាប៊ីនប្រសិនលោកអ្នកបានជូនដំណឹងជាមុននិងបានយើងខ្ញុំអនុញ្ញាត។ លោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃដោយឡែកសំរាប់សេវានេះ។.
9.9. ប្រមូលនិងប្រគល់ឥវ៉ាន់
9.9.1. លោកអ្នកត្រូវយកឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើរបស់ខ្លួនភ្លាមក្រោយពេលឥវ៉ាន់នោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដល់គោលដៅឬដល់ទីតាំងសំចត។ ប្រសិនលោកអ្នកមិនយកឥវ៉ាន់ក្នុងរយះពេលសមស្រប យើងខ្ញុំអាចនឹងគិតថ្លៃរក្សារទុក។ ប្រសិនបើឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងអំឡុងបី (3) ខែគិតចាប់ពីពេលទៅដល់ យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះឥវ៉ាន់របស់លោកអ្នក។.
9.9.2. មានតែអ្នកពិនិត្យឥវ៉ាន់និងមានផ្លាកសំគាល់ឥវ៉ាន់ទើបមានសិទ្ធិប្រគល់នូវឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើរ។.
9.9.3. ប្រសិនមានអ្នកណាម្នាក់ប្រកាសថាមិនអាចបានពិនិត្យឥវ៉ាន់និងសំគាល់ឥវ៉ាន់នោះតាមរយះផ្លាកសំគាល់ យើងខ្ញុំនឹងប្រគល់ឥវ៉ាន់នោះអោយទៅអ្នកដែលមានគ្រប់លក្ខ័ណ្ឌបង្ហាញថាគាត់មានសិទ្ធិចំពោះឥវ៉ាន់នោះ។.
9.9.4. ការទទួលស្គាល់ឥវ៉ាន់របស់អ្នកពិនិត្យឥវ៉ាន់ដោយមិនមានការតវ៉ានៅខណះពេលប្រគល់ឥវ៉ាន់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាឥវ៉ាន់នោះត្រូវបានប្រគល់មានសភាពល្អនិងត្រឹមត្រូវតាមកុងត្រាដឹកជញ្ជូន។.
9.10. សត្វ
ប្រសិនយើងខ្ញុំយល់ព្រមដឹកជញ្ជូនសត្វរបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំនឹងដឹកតាមលក្ខ័ណ្ឌខាងក្រោម៖
9.10.1. លោកអ្នកត្រូវធានាថាសត្វដូចឆ្កែ ឆ្មា ចាប និងសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះ ត្រូវបានវេចខ្ចប់ក្នុងឡាំងឬហិបត្រឹមត្រូវ ឬត្រូវបានដឹកក្នុងកន្លែងផ្ទុកឆ្លើយតបបានសំណូមពររបស់ច្បាប់ រួមជាមួយលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពនិងវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវ លិខិតអនុញ្ញាតចូល និងលិខិតស្នាមផ្សេងទៀតតាមសំណូមពរនៃប្រទេសចូលឬចេញ បើមិនដូច្នោះទេ សត្វនោះនឹងមិនត្រូវបានទទួលអោយដឹកជញ្ជូន។ ការដឹកជញ្ជូននោះអាចត្រូវស្ថិតក្រោមលក្ខ័ណ្ឌបំពេញបន្ថែមរបស់យើងខ្ញុំ។.
9.10.2. ប្រសិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឥវ៉ាន់ សត្វនោះរួមជាមួយឡាំងផ្ទុកនិងចំណីនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងផ្នែកឥវ៉ាន់មិនគិតថ្លៃទេ ប៉ុន្តែនឹងរាប់បញ្ចូលជាឥវ៉ាន់លើសចំណុះដែលលោកអ្នកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់។ លើកលែងតែករណីដូចបានកំណត់ក្នុងមាត្រា 9.10.3 សត្វនឹងមិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្នុងកាប៊ីនអ្នកធ្វើដំណើររបស់យន្តហោះ។ សត្វទាំងនោះនឹងត្រូវបានដឹក ទុកដាក់ក្នុងឡាំងផ្ទុកសមស្រប ក្នុងខ្ទង់ទំនិញរបស់យន្តហោះ។.
9.10.3. សត្វនាំផ្លូវអ្នកដំណើរពិការនឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដូចជាឥវ៉ាន់ដាក់ផ្ញើឬក្នុងកាប៊ីនមិនគិតថ្លៃក្រៅពីឥវ៉ាន់ឥតគិតថ្លៃធម្មតា អាស្រ័យទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។.
9.10.4. ការទទួលអោយដឹកជញ្ជូនសត្វគឺអាស្រ័យទៅតាមលក្ខ័ណ្ឌលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសត្វនោះ។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬបាត់បង់ យឺតយ៉ាវ កើតជំងឺឬងាប់ របស់សត្វនោះ ក្នុងពេលដឹកជញ្ជូន លុះត្រាតែកើតដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើខុសឬធ្វេសប្រហែស។.
9.10.5. យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសត្វដែលត្រូវបានបដិសេធអោយធ្វើការចូលឬឆ្លងកាត់ប្រទេស ឬរដ្ឋ ឬដំបន់ដីណាមួយឡើយ។.

ទីតាំងឈប់

4.1. ភ្ញៀវធ្វើដំណើរអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយឈប់នៅទីតាំងឈប់សំចតតាមព្រមព្រៀងណាមួយទៅតាមសំណូមពររបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។.
4.2. ទីតាំងឈប់សំចតត្រូវមានការរៀបចំជាមុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងត្រូវមានកត់ត្រាច្បាស់នៅលើសំបុត្រ។.

ចំនាយលើពន្ធនិងសំបុត្រ

5.1. តម្លៃសំបុត្រ
តម្លៃសំបុត្រអនុវត្តន៍តែចំពោះការដឹកជញ្ជូនពីព្រលានយន្តហោះនៅឯទីតាំងចេញដំណើររហូតដល់ទីតាំងចុងក្រោយលើកលែងតែមានការកំណត់ផ្សេងពីនេះ។ តម្លៃសំបុត្រមិនមានរាប់បញ្ចូលសេវាដឹកជញ្ជូននៅលើដីគោក(ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដែក)និងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្ររវាងព្រលានយន្តហោះនានាឬរវាងព្រលានយន្តហោះជាមួយនឹងស្ថានីយឬចំណតក្រុង។ តម្លៃសំបុត្រនឹងត្រូវបានគិតទៅតាមតារាងតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំដោយមានសុពលភាពនៅថ្ងៃទូទាត់សំបុត្ររបស់លោកអ្នកសំរាប់ធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃជាក់លាក់ណាមួយនិងកម្មវិធីធ្វើដំណើរដែលបង្ហាញនៅលើនោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកែប្រែកម្មវិធីឬកាលបរិច្ឆេទធ្វើដំណើរ នោះតម្លៃសំបុត្រត្រូវទូទាត់ក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនោះដែរ។.
5.2. ពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល និងបន្ទុកត្រូវបង់
លោកអ្នកត្រូវទូទាត់រាល់ខ្ទង់ចំណាយដូចជា ពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល និងបន្ទុក ដែលរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នដទៃទៀត ឬដែលអង្គភាពប្រតិបត្តិរបស់ព្រលានយន្តហោះ ឬដែលយើងខ្ញុំ ឬក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតតម្រូវអោយបង់។ នៅខណះពេលលោកអ្នកទិញសំបុត្រ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រកាសពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល និងបន្ទុកដែលមិនស្ថិតក្នុងតម្លៃសំបុត្រ ហើយជាធម្មតា ពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល និងបន្ទុក ស្ទើតែទាំងអស់គឺត្រូវបានកត់ត្រាដោយឡែកនៅលើសំបុត្រ។.
5.3. ទូទាត់ពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល និងបន្ទុក
យើងខ្ញុំមិនមានកាតព្វកិច្ចដឹកជញ្ជូន និងអាចបដិសេធឈប់ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរណាម្នាក់ឬឥវ៉ាន់របស់គាត់ប្រសិនបើគាត់មិនទាន់ទូទាត់ពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល និងបន្ទុក។.
5.4. រូបីយវត្ថុ
ពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល និងបន្ទុកត្រូវទូទាត់ជារូបីយវត្ថុរបស់ប្រទេសដែលសំបុត្រត្រូវបានបោះ លើកលែងតែមានប្រភេទរូបីយវត្ថុផ្សេងទៀតដែលយើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំកំណត់ នៅឯឬនៅមុនខណះពេលទូទាត់(ជាឧទាហរណ៍ ដោយសាររូបីយវត្ថុក្នុងប្រទេសមិនអាចប្ដូរបាន)។ យើងខ្ញុំអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយទទួលខ្ទង់ទូទាត់ជារូបីយវត្ថុផ្សេង។.

កក់កន្លែងទុកមុន

6.1. សំណូមពរស្ដីពីការកក់កន្លែង
6.1.1. យើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធិនឹងកត់ត្រាទុករាល់ការកក់កន្លែងរបស់អ្នក។ ក្រោយពេលទទួលបានសំណូមពរ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវឯកសារបញ្ជាក់ការកក់កន្លែងរបស់លោកអ្នក។.
6.1.2. តម្លៃសំបុត្រមួយចំនួនមានលក្ខ័ណ្ឌកំហិតឬច្រានចោលសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរឬលុបចោលការកក់កន្លែងរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកគប្បីពិនិត្យលក្ខ័ណ្ឌអនុវត្តន៍ចំពោះតម្លៃសំបុត្ររបស់ខ្លួនហើយយើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការដែលលោកអ្នកមិនធ្វើការពិនិត្យ។.
6.2. កាលផុតកំណត់កក់សំបុត្រ
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រមុនពេលផុតកំណត់កក់ដូចដែលយើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធិបានជូនដំណឹង យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិលុបចោលការកក់ជាមុនរបស់លោកអ្នក។.
6.3. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
យើងខ្ញុំអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកផ្ដល់និងដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន រួមមានព័ត៌មានស្តីពីរបៀបដែលលោកអ្នកបានទិញសំបុត្រនិងប្រើប្រាស់សេវារួមជាមួយមូលដ្ឋានសម្ភារះរបស់យើងខ្ញុំដោយគោលដៅ៖ កក់កន្លែង ទិញនិងចេញផ្សាយសំបុត្រ ផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូន និងសេវាក៏ដូចជាមូលដ្ឋានសម្ភារះផ្សេងទៀត គណនេយ្យ បង្កើតបង្កាន់ដៃនិងធ្វើសវនកម្ម បញ្ជាក់និងពិនិត្យប័ណ្ណឥណទាននិងប័ណ្ណទូទាត់ដទៃទៀត អន្តោប្រវេសន៍និងត្រួតពិនិត្យគយ សុវត្ថិភាព សន្តិសុខ សុខាភិបាល និងគោលដៅគ្រប់គ្រងនិងគតិយុត្តិ ស្ថិតិនិងវិភាគទីផ្សារ ប្រេកង់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរបស់លោកអ្នក ពិនិត្យ ថែទាំនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ បណ្ដុះបណ្ដាល IT ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ជួយអោយយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកអ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងអនាគត ហើយ marketing ដោយផ្ទាល់រួមជាមួយការស្រាវជ្រាវ marketing (យើងខ្ញុំអនុវត្តន៍តែតាមសំណូមពររបស់អ្នកដំណើរ ឬមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកដំណើរ ឬនៅពេលយើងខ្ញុំផ្ដល់ជម្រើសដល់អ្នកដំណើរ។.
សំរាប់គោលដៅនេះ លោកអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិអោយយើងខ្ញុំរក្សារទុកនិងប្រើប្រាស់រាល់ព័ត៌មានទាំងនេះ និងផ្ទេរព័ត៌មានទៅកាន់ការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំ ភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវានានាខាងលើ។ តាមបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាល លោកអ្នកអាចតម្រូវអោយផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាក់ស្ដែង រួមមានព័ត៌មានអនុញ្ញាតអោយយើងខ្ញុំជូនដំណឹងដល់សមាជិកគ្រួសារក្នុងករណីបន្ទាន់ និងករណីទាក់ទិន ឬចៃដន្យកើតមានចំពោះការដឹកជញ្ជូនរបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលោកអ្នក នូវការខូចខាតឬថ្លៃចំនាយកើតមានដោយសារការប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំ ឬការបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលផ្ដល់អោយយើងខ្ញុំ លុះត្រាតែការខូចខាតឬថ្លៃចំនាយនោះកើតឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំក៏នឹងពិនិត្យតាមដាន និង/ឬកត់ត្រាការជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីធានាសេវាប្រព្រឹត្តិទៅបានល្អ ទប់ស្កាត់/រកឃើញការកេងបន្លំនិងសំរាប់គោលដៅបណ្ដុះបណ្ដាល។ ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីគោលនយោបាយសម្ងាត់ព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ រួមមានរបៀបចូលនិងកែប្រែព័ត៌មានលោកអ្នកអាចអាននៅការិយាល័យឬវែបសាយធ៍របស់យើងខ្ញុំ។.
6.4. កន្លែងអង្គុយ
យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមអាទិភាពសំណូមពររៀបកន្លែងជាមុន។ យ៉ាងណាមិញ យើងខ្ញុំមិនអាចធានាកៅអីអង្គុយជាក់ស្ដែងណាមួយឡើយ។ យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិរៀបចំឬរៀបចំឡើងវិញកន្លែងអង្គុយនៅខណះពេលណាមួយក៏បាន ទោះបីជាលោកអ្នកបានឡើងយន្តហោះក៏ដោយ។ កាងារនេះអាចចាំបាច់ដោយហេតុផលប្រតិបត្តិយន្តហោះ សុវត្ថិភាព បទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាល សុខាភិបាល ឬសន្តិសុខ។ យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំកន្លែងអង្គុយសមស្របជូនអ្នកដំណើរដែលត្រូវការជំនួយ តាមច្បាប់ជាធរមាន។.
6.5. ថ្លៃសេវានៅពេលកន្លែងអង្គុយមិនមានមនុស្ស
លើកលែងតែករណីធ្វើដំណើរជាមួយនឹងតម្លៃសំបុត្រមិនអាចសងវិញ លោកអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃសេវាសមស្របតាមបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកមិនប្រើប្រាស់កន្លែងអង្គុយដែលខ្លួនបានកក់។.
6.6. សេវាពិសេស
6.6.1. យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធានាអោយមានសេវាពិសេសដែលលោកអ្នកសំណូមពរនៅពេលកក់កន្លែង ដូចជាអាហារតម ឬអាហារបួស កៅអីកង់ពីកន្លែងធ្វើបែបបទចូលទៅកាន់យន្តហោះជាដើម។ យ៉ាងណាមិញ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវនូវការបាត់បង់ ថ្លៃចំណាយ ការល្មើសកុងត្រា ឬការខាតបង់ផ្សេងទៀតប្រសិនបើយើងខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់នូវសេវាដែលលោកអ្នកបានសំណូមពរមុននោះដោយសារមូលហេតុនណាមួយ។.
6.6.2. ប្រសិនលោកអ្នកជាជនពិការនិងសំណូមពរជំនួយពិសេស លោកអ្នកគប្បីជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំនៅពេលកក់សំបុត្រនិងសំណូមពរសេវាពិសេស។.
6.6.3. ប្រសិនបើលោកអ្នកជាជនពិការ យើងខ្ញុំនឹងដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកប្រសិនបើមានការព្រមព្រៀងស្ដីពីការឆ្លើយតបតម្រូវការពិសេស។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនជូនដំណឹងដល់យើងខ្ញុំនៅពេលមានតម្រូវការពិសេស យើងខ្ញុំនឹងនៅតែព្យាយាមឆ្លើយតបរាល់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក។.
6.6.4. យើងខ្ញុំអាចសំណូមពរលោកអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយអ្នករួមដំណើរម្នាក់ប្រសិនបើជាការចាំបាច់សំរាប់សុវត្ថិភាពនៃជើងហោះហើរឬលោកអ្នកមិនអាចជំលៀសខ្លួនដោយខ្លួនឯងចេញពីយន្តហោះបាន ឬមិនអាចយល់បាននូវការណែនាំសុវត្ថិភាព។.
6.6.5. យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្អាកទទួលអ្នកដំណើរដែលត្រូវធ្វើដំណើរនៅលើគ្រែឬស្នែងសែងនៅជើងហោះហើរណាមួយ។.
6.6.6. នៅលើជើងហោះហើរអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនពេទ្យ លោកអ្នកអាចនឹងតម្រូវអោយបង់ថ្លៃសំរាប់អុកស៊ីសែនពេទ្យនោះ(ហើយលោកអ្នកត្រូវមានមនុស្សរួមដំណើរ).
6.7. សេវានៅលើយន្តហោះ
ដោយហេតុផលមួយចំនួនទាក់ទិនដល់ការប្រតិបត្តិយន្តហោះ យើងខ្ញុំមិនមានការធានាណាមួយស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់/មានសម្ភារះកំសាន្តមានស្រាប់នៅលើជើងហោះហើរ និងកម្មវិធីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ចំណីអាហារពិសេសដែលត្រូវបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬចំណីអាហារប្រភេទណាមួយ ឬលទ្ធភាពមានស្រាប់នៃសេវានៅលើយន្តហោះដែលបានផ្សាយ។.
6.8. បញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការកក់កន្លែង
6.8.1. កក់កន្លែងទៅឬមកអាចមានសំណូមពរអោយបញ្ជាក់ឡើងវិញក្នុងរយះពេលកំណត់មួយ។ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងនៅពេលមានសំណូមពរអោយបញ្ជាក់ឡើងវិញ បែបបទនិងទីកន្លែងអនុវត្តន៍។ ប្រសិនបើមានសំណូមពរហើយលោកអ្នកមិនធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញ យើងខ្ញុំអាចលុបចោលការកក់កន្លែងរបស់លោកអ្នក។ យ៉ាងណាមិញ ប្រសិនបើលោកអ្នកជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំថាលោកអ្នកនៅតែចង់ធ្វើដំណើរ និងនៅមានសល់កន្លែងទំនេរនៅលើយន្តហោះដែលមានសេវាដូចគ្នាទៅនឹងតម្លៃសំបុត្រដែលបានទូទាត់ យើងខ្ញុំនឹងស្ដារការកក់កន្លែងឡើងវិញ និងដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកទៅដល់ទីតាំងបន្ទាប់ ឬទីតាំងចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើមិនមានកន្លែងទំនេរនៅលើជើងហោះហើរដែលមានសេវាដូចគ្នាទៅនឹងតម្លៃសំបុត្រដែលបានទូទាត់ យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកទៅដល់ទីតាំងបន្ទាប់ឬទីតាំងចុងក្រោយ។.
6.8.2. លោកអ្នកគប្បីពិនិត្យមើលសំណូមពរបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិនដល់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនរួមជាមួយក្រុមហ៊ុននោះ។ នៅពេលត្រូវបានសំណូមពរ លោកអ្នកត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលមានលេខកូដលេចឡើងសំរាប់ជើងហោះហើរមាននៅលើសំបុត្រ។.
6.9. លុបចោលការកក់កន្លែងទៅបន្ត
ក្នុងករណីលោកអ្នកអវត្តមាននៅលើជើងហោះហើរណាមួយដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនដល់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំអាចលុបចោលការកក់កន្លែងនោះ។ យ៉ាងណាមិញ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានជូនដំណឹងជាមុនមកកាន់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំនឹងមិនលុបចោលការកក់កន្លែងបន្ទាប់នោះ។.

ឆែកសំបុត្រនិងឡើងយន្តហោះ

7.1. លោកអ្នកត្រូវទៅកាន់ទីតាំងធ្វើបែបបចូលរបស់យើងខ្ញុំនិងក្លោងទ្វារឡើងយន្តហោះនៅម៉ោងដែលបានកំណត់មុនពេលជើងហោះហើរចាប់ផ្ដើមដើម្បីបំពេញទម្រង់បែបបទរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបែបបទចេញដំណើរ។ យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិលុបចោលការកក់របស់លោកអ្នកប្រសិនបើមិនគោរពតាមកាលកំណត់ធ្វើបែបបទចូលដូចបានបង្ហាញ។ លោកអ្នកគប្បីចងចាំអោយបានច្បាស់នូវកាលផុតកំណត់ធ្វើបែបបទចូល។ កាលផុតកំណត់ធ្វើបែបបទចូលគឺលោកអ្នកអាចរកឃើញនៅលើតារាងកាលបរិច្ឆេទរបស់យើងខ្ញុំ ឬដោយផ្ទាល់ពីយើងខ្ញុំឬពីភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិ។.
7.2. លោកអ្នកត្រូវមានវត្តមាននៅក្លោងទ្វារឡើងយន្តហោះអោយបានមុនម៉ោងដែលយើងខ្ញុំបានកំណត់នៅពេលលោកអ្នកធ្វើបែបបទចូល។.
7.3. យើងខ្ញុំអាចលុបចោលកន្លែងទំនេររបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទៅដល់ក្លោងទ្វាឡើងយន្តហោះទាន់ពេលវេលាឬមិនបង្ហាញឯកសារធ្វើដំណើរតាមសំណូមពរដូចបានកំណត់ក្នុងមាត្រា 14.2
7.4. យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខាតបង់ឬថ្លៃចំណាយណាមួយដែលកើតមានឡើងដោយសារលោកអ្នកមិនគោរពតាមការកំណត់នៅក្នុងមាត្រានេះ។.

បដិសេធនិងដឹកជញ្ជូនមានកំហិត

8.1. សិទ្ធិបដិសេធដឹកជញ្ជូន
យើងខ្ញុំអាចបដិសេធមិនដឹកលោកអ្នកឬឥវ៉ាន់លោកអ្នក(ទោះបីជាលោកអ្នកមានសំបុត្រត្រឹមត្រូវ និង/ឬលិខិតឡើងយន្តហោះ) ប្រសិនបើយើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថា៖
8.1.1. ទង្វើនេះគឺចាំបាច់ក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ ឬបទបញ្ជារបស់រដ្ឋ ឬប្រទេសណាមួយ ដែលយន្តហោះចេញដំណើរ ហោះទៅកាន់ ឬហោះកាត់ ឬ
8.1.2. លោកអ្នកបដិសេធសំណូមពររបស់យើងខ្ញុំស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន រួមមានព័ត៌មានតាមសំណូមពររបស់រដ្ឋាភិបាល ឬ
8.1.3. ទង្វើសិលធម៌ វ័យ ឬស្ថានភាពសតិអារម្មណ៍ ឬផ្លូវកាយ របស់លោកអ្នកឆ្លើយតបបាន (i) សំណូមពរសេវាពិសេស ប៉ុន្តែមិនមានការរៀបចំជាមុនជាមួយយើងខ្ញុំ ឬ (ii) បង្កការរំខាន ឬលេងសើចដោយការគំរាមកំហែងដោយប្រើគ្រាប់បែកឬអាវុធ ស្រវឹងឬជះឥទ្ធិពលដោយថ្នាំនិងបាត់ម្ចាស់ការ ឬ (iii) បង្ករការរំខាន ឬធ្វើអោយអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតជំទាស់ ឬ (iv) បង្ករគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុវត្ថិភាព សុខភាព ឬហានិភ័យចំពោះខ្លួន ចំពោះអ្នកដំណើរឬទ្រព្យដទៃទៀត ឬ
8.1.4. លោកអ្នកបានមានទង្វើខុសឆ្គងនៅលើជើងហោះហើរណាមួយមុននោះ ហើយទង្វើនោះអាចនឹងកើតជាថ្មី ឬ
8.1.5. លោកអ្នកបានបដិសេធបង្ហាញខ្លួនឬឥវ៉ាន់របស់ខ្លួនចំពោះអង្គភាពត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ ឬបានបង្ហាញដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនផ្គត់ផ្គង់ចម្លើយសមស្របចំពោះសំណួរសម្ងាត់នៅឯកន្លែងធ្វើបែបបទចូល ឬនៅក្លោងទ្វាឡើងយន្តហោះ ឬលោកអ្នកមិនឆ្លើយតបបានឯកសារវិភាគវាយតម្លៃសន្តិសុខ ឬលោកអ្នកធ្វើអោយរញ៉េរញ៉ៃឬបំបាត់ត្រាសម្ងាត់ណាមួយនៅលើឥវ៉ាន់ ឬស្លាកសម្ងាត់នៅលើប្រកាសឡើងយន្តហោះ ឬ
8.1.6. លោកអ្នកមិនទាន់ទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រ ពន្ធ ថ្លៃឈ្នួល បន្ទុក ឬ
8.1.7. លោកអ្នកស្ទើតែមិនមានលិខិតស្នាមទៅមកសមស្រប ស្វែងរកវិធីចូលទៅប្រទេសមួយដែលតាមរយះនោះ លោកអ្នកអាចចេញទៅប្រទេសមួយ ឬដោយហេតុនេះទើបលោកអ្នកមិនមានលិខិតស្នាមទៅមកសមស្រប ឬបំផ្លាញលិខិតស្នាមទៅមករបស់លោកអ្នកក្នុងដំណើរការហោះហើរ ឬបដិសេធប្រគល់លិខិតស្នាមទៅមកអោយទៅបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហោះហើរ មិនអោយបុគ្គលិកយកលិខិតស្នាម នៅពេលមានសំណូមពរ ឬ
8.1.8. លោកអ្នកបង្ហាញសំបុត្រមួយដែល (i) បានទិញខុសច្បាប់ ឬ (ii) បានទិញពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីយើងខ្ញុំ ឬភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធិ ឬ (iii) ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបាត់ឬលួច ឬ (iv) ជាសំបុត្រក្លែងក្លាយ ឬ (v)លោកអ្នកមិនអាចអះអាងបានថាលោកអ្នកជាអ្នកមានឈ្មោះក្នុងសំបុត្រ។ ករណីនេះ យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិរក្សារទុកសំបុត្រនោះ ឬ
8.1.9. លោកអ្នកមិនគោរពតាមសំណូមពរដែលកំណត់ក្នុងមាត្រា 3.3 ទាក់ទិនដល់ខណ្ឌប័ណ្ណនិងប្រើប្រាស់ ឬលោកអ្នកបង្ហាញសំបុត្រមួយដែលបានផ្ដល់ឬកែប្រែដោយវិធីណាមួយនោះ ដែលមិនមែនជាយើងខ្ញុំ ឬភ្នាក់ងារដែលយើងខ្ញុំប្រគល់សិទ្ធិ ឬសំបុត្របានត្រូវកាត់បិទ ឬ
8.1.10. លោកអ្នកមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំស្ដីពីសុវត្ថិភាពឬសន្តិសុខ ឬ
8.1.11. មុននេះលោកអ្នកធ្លាប់បានល្មើសប្រការណាមួយឬកង្វះចន្លោះណាមួយដូចរៀបរាប់ខាងលើ។.
8.2. ផលវិបាកនៃការបដិសេធដឹកជញ្ជូនឬបោះបង់អ្នកដំណើរ
8.2.1. ដោយសារទង្វើ សកម្មភាព សភាពផ្លូវចិត្តឬផ្លូវកាយ របស់លោកអ្នក ដោយការសម្រេចចិត្តសមហេតុផលរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំបានបដិសេធដឹកជញ្ជូនលោកអ្នក ឬបោះបង់លោកអ្នកនៅតាមផ្លូវ បន្ទាប់មកយើងខ្ញុំអាចលុបចោលផ្នែកមិនប្រើប្រាស់នៅសេសសល់នៅក្នុងសំបុត្ររបស់លោកអ្នក ហើយលោកអ្នកនឹងមិនទទួលបានការដឹកជញ្ជូនថែមទៀត ឬសងប្រាក់ទាក់ទិនដល់ផ្នែកបដិសេធដឹកជញ្ជូនឬបោះបង់នោះ ឬផ្នែកជាបន្តណាមួយក្នុងខ្លឹមសារសំបុត្រ។.
8.2.2. យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវការខូចខាតឬខាតបង់ណាមួយចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយសារការបដិសេធដឹកជញ្ជូនណាមួយឬបោះបង់នៅតាមផ្លូវ។.
8.2.3. ផ្ទុយមកវិញ យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិទារសំណងពីលោកអ្នកចំពោះការតវ៉ាឬខូចខាតរួមមានថ្លៃប្ដូរទិសហោះហើរដែលយើងខ្ញុំត្រូវរ៉ាប់រងដោយសារការប្រព្រឹត្ត សកម្មភាព ឬលក្ខ័ណ្ឌ និងការបដិសេធឬបោះបង់លោកអ្នក។.
8.2.4. យើងខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិចេញនូវប្រកាសហាមឃាត់ធ្វើដំណើរមួយចំពោះលោកអ្នក បញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅតាមបណ្ដាញហោះហើរនានារបស់យើងខ្ញុំ។ ប្រការនេះមានន័យថាលោកអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់ហោះហើរនៅគ្រប់ជើងហោះហើរដែលយើងខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្ម។ ប្រកាសនេះនឹងលើកឡើងនូវកាលបរិច្ឆេទដែលបទហាមឃាត់នេះមានសុពលភាពនិងរយះពេលអនុវត្ត។ ប្រកាសហាមឃាត់ក៏នឹងហាមលោកអ្នកមិនអាចទិញសំបុត្រ ឬសំណូមពរឬអនុញ្ញាតអោយអ្នកណាម្នាក់ទិញជំនួសលោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអញនកព្យាយាមទៅមកក្នុងពេលប្រកាសហាមឃាត់នៅមានសុពលភាព យើងខ្ញុំនឹងបដិសេធដឹកជញ្ជូនលោកអ្នក។.
8.3. ជំនួយពិសេស
ទទួលអោយដឹកជញ្ជូនកុមារ មនុស្សបាត់បង់សមត្ថភាព ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ អ្នកជំងឺ ឬជនដែលត្រូវការជំនួយពិសេស គឺអាស្រ័យទៅតាមការរៀបចំជាមុនជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ និងត្រូវសមស្របទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំអាចគិតថ្លៃចំពោះការផ្ដល់សេវានេះអាស្រ័យទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ។.
8.4. ទម្ងន់យន្តហោះ / ចំនួនកន្លែងអង្គុយ
ប្រសិនយើងខ្ញុំឃើញថាទម្ងន់យន្តហោះឬកន្លែងអង្គុយលើសចំណុះ យើងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ ឬទំនិញណាមួយទៅតាមការសម្រេចចិត្តសមស្របរបស់យើងខ្ញុំ។.
8.5. ឆ្កែនាំផ្លូវ
យោងទៅតាមច្បាប់ដែលអនុវត្តន៍ យើងខ្ញុំអាចបដិសេធដឹកជញ្ជូនឆ្កែនាំផ្លូវរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើអ្វីខាងក្រោមនេះបានកើតឡើងឬយើងខ្ញុំជឿថាអាចនឹងកើតឡើង៖
8.5.1. ឆ្កែមិនទាន់ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឬបិទមាត់បានសមស្របត្រឹមត្រូវ។.
8.5.2. យើងខ្ញុំមិនអាចរៀបចំកន្លែងអង្គុយសំរាប់ឆ្កែនៅពីមុខលោកអ្នក។.
8.5.3. កន្លែងអង្គុយរបស់ឆ្កែរបស់លោកអ្នករារាំងផ្លូវដើរឬបរិវេណដទៃទៀតតាមសំណូមពរស្តីពីសុវត្ថិភាព ប៉ុន្តែមិនរារាំងផ្លូវជំលៀសបន្ទាន់។.
8.5.4. ឆ្កែអុកឡុក ឬមានទង្វើផ្សេងទៀតនាំអោយមានការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដំណើរដទៃនៅលើយន្តហោះ។.
8.5.5. មិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាឆ្កែបានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ត្រឹមត្រូវនិងជាឆ្កែនាំផ្លូវមានវិញ្ញាបនបត្រ។.
8.5.6. សំណូមពរមួយចំនួនឬទាំងអស់ដែលបានកំណត់នៅមាត្រា 8.6 អាចមានការកែប្រែឬមិនអនុវត្តន៍ក្នុងករណីអ្នកដំណើរធ្វើទេសចរណ៍ជាមួយឆ្កែនាំផ្លូវឬសត្វនាំផ្លូវផ្សេងទៀតទៅកាន់ឬមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់ឬមកពីអាមេរិក។ ក្នុងករណីនេះ សូមមេត្តាទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិត។.

កាលបរិច្ឆេទលុបចោលជើងហោះហើរ

10.1. កាលបរិច្ឆេទហោះហើរ
10.1.1. ពេលវេលាហោះហើរបង្ហាញនៅក្នុងតារាងកាលវិភាគ អាចមានការកែប្រែរវាងថ្ងៃប្រកាសនិងថ្ងៃដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរពិតប្រាកដ។ យើងខ្ញុំនឹងមិនធានាជូនលោកអ្នកហើយកាងារនោះមិនមែនជាផ្នែកមួយក្នុងកុងត្រារបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទេ។.
10.1.2. មុនពេលយើងខ្ញុំទទួលការកក់សំបុត្ររបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំឬភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកនូវពេលវេលាហោះហើរគ្រោងទុកនៅមានសុពលភាព ហើយពេលវេលានោះនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើសំបុត្ររបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំអាចកែប្រែពេលវេលាហោះហើរគ្រោងទុកជាបន្តដើម្បីចេញផ្សាយសំបុត្ររបស់លោកអ្នកនិង/ឬលុបចោល បញ្ឈប់ ផ្ទេរទិស ពន្យាពេលជើងហោះហើរណាមយយ ឬយន្តហោះជំនួស និងទីតាំងសំចតប្រសិនបើមានភាពចាំបាច់ដែលយើងខ្ញុំមិនអាចម្ចាស់ការបាន និង/ឬដោយមូលហេតុសុវត្ថិភាពឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្ដល់អោយយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មានទាក់ទង យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកស្ដីពីការកែប្រែនោះ។ ក្រោយពេលលោកអ្នកទិញសំបុត្រ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំកែប្រែពេលវេលាហោះហើរដែលបានគ្រោង តែលោកអ្នកមិនឯកភាពហើយយើងខ្ញុំមិនអាចរកជូនលោកអ្នកជើងហោះហើរជំនួសដែលអាចទទួលយកបាន លោកអ្នកនឹងត្រូវបានសងប្រាក់ដូចទៅនឹងមាត្រា11។.
10.2. លុបចោល កែប្រែផ្លូវហោះហើរ យឺតយ៉ាវ
10.2.1. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់វិធីចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងការយឺតយ៉ាវក្នុងការដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកនិងឥវ៉ាន់។ ក្នុងពេលនោះ និងដើម្បីជៀសវាងការលុបចោលជើងហោះហើរ ក្នុងករណីពិសេស យើងខ្ញុំអាចរៀបចំជើងហោះហើរមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមួយផ្សេងតំណាងអោយយើងខ្ញុំនិង/ឬយន្តហោះជំនួស។.
10.2.2. លុះត្រាតែមានការកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញាឬច្បាប់ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំលុបចោលជើងហោះហើរ ហើយមិនអាចរៀចចំបានជើងហោះហើរថ្មីមួយសមស្របទៅតាមកាលវិភាគ មិនឈប់នៅទីតាំងចុងក្រោយឬទីតាំងឈប់សំចតរបស់លោកអ្នក ឬធ្វើអោយលោកអ្នកខកខានជើងហោះហើរតភ្ជាប់ដែលលោកអ្នកបានកក់សំបុត្រ យើងខ្ញុំនឹងអនុវត្តន៍ការទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងចំណោមការទទួលខុសត្រូវនានាខាងក្រោម អាស្រ័យទៅតាមជម្រើសរបស់លោកអ្នក៖
10.2.2.1. ដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកឆាប់រហ័សបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងសេវាដែលបានគ្រោងដែលមានកន្លែងស្រាប់សំរាប់លោកអ្នកដោយមិនគិតថ្លៃបន្ថែមនិងអូសបន្លាយសុពលភាពសំបុត្ររបស់លោកអ្នកប្រសិនចាំបាច់ ឬ
10.2.2.2. ក្នុងរយះពេលមួយសមស្រប នឹងដឹកជញ្ជូនលោកអ្នកទៅកាន់ទីតាំងដូចបានបង្ហាញនៅលើសំបុត្ររបស់លោកអ្នកដោយប្រើសេវារបស់យើងខ្ញុំឬរបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀត ឬដោយមធ្យោបាយនិងប្រភេទដឹកជញ្ជូនដែលបានព្រមព្រៀងដោយមិនគិតថ្លៃបន្ថែម ឬ
10.2.2.3. សងប្រាក់ជូនលោកអ្នកតាមការកំណត់នៅមាត្រា 11។.
10.2.3. បន្ទាប់ពីកើតមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចបានកំណត់នៅមាត្រា 10.2.2 លុះត្រាតែមានការកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញាឬច្បាប់ គ្រប់ជម្រើសដែលបានលើកឡើងចាប់ពីមាត្រា 10.2.2.1 ដល់មាត្រា 10.2.2.3 គឺជាជម្រើសតែមួយគត់និងផ្ដល់ដោយឡែកជូនលោកអ្នក ហើយយើងខ្ញុំមិនមានការទទួលខុសត្រូវជាងនេះជូនលោកអ្នកទេ។ ជាពិសេស ប្រសិនបើលុបចោលឬយឺតយ៉ាវដោយសារលក្ខ័ណ្ឌអាកាសធាតុ កូដកម្ម គ្រោះធម្មជាតិនិងសង្គ្រាម ឬយឺតយ៉ាវដោយការស្ទះចរាចរផ្លូវអាកាសឬមូលហេតុមិនអាចជៀសវាងបានផ្សេងទៀត យើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវតាមមាត្រា 10.2.1 ដល់មាត្រា 10.2.3ទេ ឬមិនទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ថ្លៃចំនាយសំរាប់ទូរស័ព្ទ កន្លែងស្នាក់នៅ ភេសជ្ជះ ការដឹកជញ្ជូន ទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជួយឧបត្ថម្ភលោកអ្នកអោយបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងស្ថានភាពនោះ។.
10.2.4. ប្រសិនបើយើងខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់កន្លែងអង្គុយ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប៉ះប៉ូវជូនអ្នកដំណើរដែលត្រូវបានបដិសេធមិនអោយឡើងយន្តហោះ ឬអ្នកដែលមិនស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានប្ដូរកន្លែងពីប្រភេទជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់កន្លែងប្រភេទទាបសមស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមាននិងគោលនយោបាយប៉ះប៉ូវចំពោះការបដិសេធមិនអោយឡើងយន្តហោះឬបន្ទាបប្រភេទកន្លែងអង្គុយដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត។.

សងប្រាក់

11.1. សំបុត្រមិនបានសងប្រាក់វិញ លើកលែងតែមានលក្ខណះដូចខាងក្រោម៖ (i) នៅមាត្រានេះ ឬ (ii) អនុវត្តតាមការកំណត់ក្នុងសំបុត្រ ឬ (iii) អនុវត្តតាមច្បាប់។ យើងខ្ញុំនឹងបង្វិលសងប្រាក់ទាំងមូលឬមួយចំនួន តាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
11.1.1. លើកលេងតែករណីដែលបានកំណត់ក្នុងប្រការនេះ។ យើងខ្ញុំសងសំបុត្រអោយអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងសំបុត្រឬអ្នកទិញសំបុត្រ នៅពេលដែលមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវ។
11.1.2. ប្រសិនបបើមនុស្សគ្មានឈ្មោះនៅលើសំបុត្រ ទិញសំបុត្រ ហើយយើងខ្ញុំសងប្រាក់សំបុត្រអោយអ្នកទិញសំបុត្រឬតាមសំណូមពររបស់អ្នកទិញនោះតែប៉ុណ្ណោះ។
11.1.3. លើកលែងតែក្នុងករណីនៃការលក់សំបុត្រដែលបាត់, យើងខ្ញុំសងប្រាក់វិញ ប្រសិនបើលោក/លោកស្រីសងសំបុត្រឬលិខិតដឹកជញ្ជូននានាដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់។
11.1.4. ការសងប្រាក់វិញបានធ្វើឡើងដើម្បីនរណាម្នាក់បង្ហាញប័ណ្ណអ្នកដំណើរឬការដំណើរនិងប័ណ្ណបង្កាន់ដៃជើងហោះហើរដែលមិនប្រើទាំងអស់ ដែលបុគ្គលអនុលោមតាមមាត្រា11.2.1 ឬ មាត្រា 11.2.2 នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាការសងប្រាក់វិញបានត្រឹមត្រូវ។ យើងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីណាមួយតវ៉ាឬប្តឹងអំពីការបង្វិលសងប្រាក់វិញនេះទេ។
11.2. ប្រាក់សំណងដោយអចេតនា
បើសិនជាយើងបានលុបចោលជើងហោះហើរ មិនអនុវត្តជើងហោះហើរតាមការកំណត់ ឬមិនមានកៅអ៊ីសំរាប់អ្នកដំណើរ ទោះបីជាមានការបញ្ចាក់មានកៅអ៊ីឬធ្វើអោយអ្នកដំណើរមិនអាចធ្វើដំណើរជាធម្មតា បរិមាណប្រាក់សង់គឺ៖
11.2.1. បើសិនជាសំបុត្រ មិនទាន់បានប្រើ ចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើទៅនឹងតម្លៃសំបុត្រដែលបានបង់
11.2.2. បើសិនជាផ្នែកមួយនៃសំបុត្រនេះត្រូវបានប្រើហើយនោះ នឹងមិនតិចជាងភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃសំបុត្រដែលបានបង់ថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរអនុវត្តនិងការធ្វើដំណើររវាងអត្រាសម្រាប់ការដែលលក់សំបុត្រត្រូវបានប្រើនោះទេ។
11.2.3. ការបង្វិលសងប្រាក់លើការទទួលយកនៃអ្នកដំណើរនៅលើការទិញលក់សំបុត្រនៅក្រោមកាលៈទេសៈទាំងនោះយើងនឹងត្រូវបានដោះលែងពីការទទួលខុសត្រូវណាមួយបន្ថែមទៀត។
11.3. ប្រាក់សំណងការស្ម័គ្រចិត្ត
ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការសងប្រាក់របស់សំបុត្ររបស់អ្នកសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតអ្នកដែលមានចែងក្នុងមាត្រា 11,2 មួយចំនួននៃការបង្វិលសងប្រាក់នោះនឹងត្រូវ:
11.3.1. បើសិនជាផ្នែកមួយនៃសំបុត្រនោះត្រូវបានគេប្រើ ចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើទៅនឹងតម្លៃសំបុត្រមួយបង់, ការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលតិចជាងឬថ្លៃលុបចោលសេវាកម្មដែលសមហេតុផល;
11.3.2. បើសិនជាផ្នែកមួយនៃសំបុត្រនេះត្រូវបានប្រើ សំណងនេះនឹងមានភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃសំបុត្រដែលបានបង់ថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរអនុវត្តនិងការធ្វើដំណើរប្រើសេវាកម្មឬថ្លៃណាមួយដែលសមហេតុផលការលុបចោល។
11.4. ការសងប្រាក់លើការបាត់បង់សំបុត្រ
11.4.1. ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់សំបុត្រឬផ្នែកសំបុត្ររបស់អ្នក ហើយផ្តល់ភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវអំពីការបាត់បង់ និងការទូទាត់ថ្លៃរដ្ឋបាលសមរម្យសំណងនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យបានធ្វើបន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃរយៈពេលសុពលភាពនៃការលក់សំបុត្រនេះ, នៅលើស្ថានភាព:
11.4.1.1. thatសំបុត្រដែលបាត់ឬបាត់ផ្នែកណាមួយក្នុងសំបុត្រដែលមិនបានប្រើ ឬ សងប្រាក់ត្រលប់មកវិញមុនឬជំនួស (លើកលែងតែករណីសំបុត្របាត់បង់នេះបានប្រើប្រាស់ឬបានបង្វិលសងប្រាក់ឬប្តូរអោយភាគីទីបីដោយបានបណ្តាលពីការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងផ្ទាល់);
11.4.1.2. ថាមនុស្សទៅនរណាសងប្រាក់វិញត្រូវបានធ្វើកិច្ចការក្នុងសំណុំបែបបទដូចជាអាចត្រូវបានកំណត់ដោយយើង, ដើម្បីសងទៅពួកយើងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបង្វិលជូនវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការលួចបន្លំនិង / ឬដល់កំរិតដែលបានបាត់បង់សំបុត្រឬផ្នែកណាមួយនៃវាត្រូវបានប្រើដោយ ភាគីទីបី (លើកលែងតែកន្លែងដែលមានកំហុសឬការប្រើប្រាស់ណាមួយដោយភាគីទីបីណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងផ្ទាល់) ។
11.4.2. ប្រសិនបើយើងឬភ្នាក់ងាររបស់យើងធ្វើបាត់បង់សំបុត្រឬចំណែករបស់វា គឺការបាត់បង់នឹងត្រូវបានការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង។
11.5. សិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការសងប្រាក់វិញ
11.5.1. យើងអាចនឹងបដិសេធមិនសងប្រាក់វិញដែលជាកម្មវិធីត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការផុតសុពលភាពនៃសំបុត្រនេះ។
11.5.2. យើងអាចនឹងបដិសេធមិនសងប្រាក់វិញនៅលើសំបុត្រ11.5.2. ដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់ពួកយើងឬដើម្បីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាភស្តុតាងនៃបំណងចាកចេញពីប្រទេសនោះទេលុះត្រាតែអ្នកបានបង្កើតការពេញចិត្តរបស់យើងថាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬអ្នកដែលអ្នកនឹងចាកចេញ ពីប្រទេសដោយក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតនៃការដឹកជញ្ជូននោះ។
11.5.3. យើងអាចនឹងបដិសេធមិនសងប្រាក់វិញលើលក្ខខណ្ឌនេះដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា 8.2
11.6. រូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់សំណងទាំងអស់នឹងត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ បទបញ្ញាត្តិ បទបញ្ជាឬការបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះដែលក្នុងសំបុត្រនេះត្រូវបានទិញពីដំបូងហើយនៃប្រទេសនេះដែលក្នុងនោះប្រាក់សំណងនេះត្រូវបានធ្វើឡើង។ប្រធានបទដើម្បីការផ្តល់ខាងមុខប្រាក់សំណងជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណដែលក្នុងសំបុត្រនោះត្រូវបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ ឬនៅក្នុងប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងការអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់យើងនោះទេ។
11.7. អ្នកសងថ្លៃសំបុត្រ
យើងនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការបង្វិលសងថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរស្ម័គ្រចិត្តប្រសិនបើយើងឬភ្នាក់ងាររបស់យើងបានចេញសំបុត្រហើយយើងឬពួកគេបានអនុញ្ញាតបង្វិលសង។

ណែនាំនៅលើយន្តហោះ

12.1. តាមមតិរបស់យើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរមានអំពើដូចខាងក្រោមនៅលើយន្តហោះ៖ (i) រំលោភច្បាប់ (ii)គំរាមកំហែងសុវត្ថិភាបអាកាសចរណ៍ សន្តិសុខអាកាសចរណ៍ (iii) មានអំពើហិសង្សាររមានការគមរាមកំហែងសមាជិកក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះ ឬអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងៗ (iv)មិនអនុវត្តតាមការបញ្ជាណែនាំរបស់មេបញ្ជាការនៅលើយន្តហោះឬរបស់សមាជិកក្រមអ្នកបើកបរ រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅលើយន្តហោះ។ (v) បំផ្លាញ់សម្ភារះ ទ្រព្យសម្បាត្តិនៅលើយន្តហោះ (vi) ប្រើគ្រឿងញៀន (vii) ជក់បារីនៅលើយន្តហោះ រួមទាំងក្នុងបន្ទប់ទឹក។ (viii) បណ្ដាសកម្មភាពរំលោភទៅលើទំនៀមទំលាប់ ច្បាប់ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណះ នោះយើងខ្ញុំអាចស្នើអោយអតិថិជននេះត្រូវចាកចេញពីយន្តហោះនិងប្រគល់អោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច និងអាចនាំចេញបទហាមឃាត់ មិនអនុញ្ញាត្តិអោយអតិថិជននេះជិះយន្តហោះជានិច្ចឬតាមពេលវេលា។
12.2. អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលទានសុរាក្នុងយន្តហោះរបស់យើងបានទេលុះត្រាតែវាត្រូវបានបំរើការដល់អ្នកដោយពួកយើង។ យើងមានសិទ្ធិនៅពេលសម្រាប់ហេតុផលណាមួយដើម្បី បដិសេធ បម្រើអ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងឬជាតិអាល់កុលដែលការដកនេះត្រូវបានបម្រើការងារឱ្យអ្នក។
12.3. ប្រសិនបើអ្នករំលោភទៅលើមាត្រា 12.1 យើងអាចស្នើអោយអ្នកត្រូវធានាសងយើងនូវការខូចខាតទាំងស្រុង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការចំណាយទាំងអស់ដែលកើតឡើងពីការបង្វែរយន្តហោះសម្រាប់គោលបំណងនៃការ បញ្ចុះយន្តហោះដោយបន្ទាន់ អ្នកនោះនិងការខាតបង់ទាំងអស់គ្នាបានទទួលរងឬ កើតឡើងដោយយើង, ភ្នាក់ងាររបស់យើងបុគ្គលិកអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យអ្នកដំណើរនិងភាគីទីបីណាមួយនៅក្នុងការគោរពនៃការស្លាប់, ការរងរបួស, ការខូចខាតការបាត់បង់ឬការពន្យាពេលទៅមនុស្សផ្សេងទៀតឬដើម្បីអចលនទ្រព្យ, ដែលកើតឡើងពីកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក។.
12.4. ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
12.4.1. ចំពោះហេតុផលសុវត្ថិភាពឬច្បាប់, យើងអាចឃាត់ឬកំណត់ប្រតិបត្ដិការជិះនៅលើយន្តហោះនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករួមទាំងទូរស័ព្ទដៃ, កុំព្យូទ័រយួរដៃថតចល័ត, វិទ្យុចល័ត, MP3, កាសែតនិងកម្មវិធីចាក់ស៊ីឌី, ហ្គេមអេឡិចត្រូនិ, ផលិតផលឡាស៊ែរ ឬការបញ្ជូនឧបករណ៍ពីចម្ងាយឬប្រដាប់ក្មេងលេងរួមទាំងវិទ្យុគ្រប់គ្រង។ ប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយពួកយើង,វានឹងត្រូវបានតឹងរឹងនៅក្នុងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់យើង។ ប្រតិបត្ដិការនៃឧបករណ៍ជំនួយត្រចៀកនិងឧបករណ៍និយ័តបេះដូងត្រូវបានអនុញ្ញាត។.
12.4.2. ប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមវាក្យខ័ណ្ឌ 12.4.1, យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការរក្សាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនេះរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ការហោះហើររបស់អ្នកឬរហូតដល់ពេលផ្សេងទៀតដូចជាយើងចាត់ទុកសំហេតុសំផល។

រៀបចំសេវាបន្ថែម

13.1. បើមិនដូច្នេះទេលុះត្រាតែបានផ្ដល់បទបញ្ជារបស់យើងនៅ យើងមិនបានរក្សា, ប្រតិបត្តិឬផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនលើផ្ទៃដីរវាងព្រលានយន្តហោះឬរវាងព្រលានយន្តហោះទៅទីតាំងផ្សេងទៀត។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬការលុបចោលជាប្រតិបត្តិករនៃសេវាផ្ទេរនេះហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេ សូម្បីតែបុគ្គលិកឬភ្នាក់ងាររបស់យើងជួយអ្នកក្នុងការប្រើសេវាកម្មបែបនេះ។
13.2. ប្រសិនបើយើងរៀបចំអោយអ្នកជាមួយនឹងភាគីទីបីណាមួយក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀត ដោយមិនតាមផ្លូវអាកាសរួមមានផ្លូវគោកផ្លូវដែកនិងការដឹកជញ្ជូនសមុទ្រឬប្រសិនបើយើងចេញសំបុត្រឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនឬសេវាកម្ម (មិនមែនជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស) ត្រូវបានផ្តល់ដោយ ភាគីទីបីដូចជាការកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារឬការជួលរថយន្តក្នុងការធ្វើដំណើរដូច្នេះយើងធ្វើសកម្មភាពតែជាភ្នាក់ងាររបស់អ្នកសម្រាប់ភាគីទីបីបែបនេះ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់សេវារបស់ភាគីទីបីនឹងត្រូវអនុវត្តហើយយើងនឹងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះទេ រួមបញ្ចូលទាំងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី "ដើម្បីបោះបង់ឬបដិសេធការកក់ណាមួយ។
13.3. ប្រសិនបើយើងផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក ផ្លូវរទះភ្លើងឬផ្លូវសមុទ្រចំពោះអ្នក លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅកាន់ការដឹកជញ្ជូនផ្ទៃបែបនេះ។.
13.4. ការចោទប្រកាន់លើកលែងតែការចោទប្រកាន់សេវារួមបញ្ចូលក្នុងសំបុត្រតម្លៃសំបុត្រនឹងត្រូវបង់ដោយអ្នកលុះត្រាតែបានបញ្ជាក់បើមិនដូច្នេះទេនៅក្នុងបទបញ្ជារបស់យើង។.

បែបបទរដ្ឋបាល

14.1. ទូទៅ
14.1.1. អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលការកំណត់នានាដែលពាក់ព័ន្ធដល់ប្រទេសអ្នកឆ្លងដែន និងបង្ហាញអោយយើងនូវលិខិតឆ្លងដែន ទិដ្ឋាការ, វិញ្ញាបនបត្រសុខភាព (បើមាន) និងឯកសារធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទិនដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។.
14.1.2. អ្នកត្រូវគោរពច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ, ការបញ្ជាទិញ, ការទាមទារនិងតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់បណ្តាប្រទេសដែលនឹងបញ្ជូនតាមយន្តហោះពីចូលទៅក្នុងឬតាមរយៈការដែលអ្នកឆ្លងកាត់និងការណែនាំរបស់យើង។
14.1.3. យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណុំបែបបទសម្រាប់បញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងលិខិតឆ្លងដែន ទិដ្ឋាការ វិញ្ញាបនបត្រសុខភាពនិងឯកសារធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតរបស់អ្នកណាមួយ ត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ ការបញ្ជាទិញ ការទាមទារ តម្រូវការ ច្បាប់ឬការណែនាំ ឬផលវិបាកកើតឡើងដោយអ្នកដោយសារតែមិនមានលិខិតឆ្លងដែនចាំបាច់ ទិដ្ឋាការ វិញ្ញាបនបត្រសុខភាពនិងឯកសារធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតឬដោយមិនបានគោរពតាមទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិ ការបញ្ជាទិញការទាមទារ តម្រូវការ ច្បាប់ឬការណែនាំ។.
14.1.4. យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកនៅក្នុងសំណុំបែបបទឬសេចក្ដីជូនដំណឹងណាដោយបុគ្គលិកពឬភ្នាក់ងាររបស់យើងនៅក្នុងសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំការតភ្ជាប់ជាមួយឯកសារចាំបាច់ឬទិដ្ឋាការឬការអនុវត្តតាមច្បាប់បទបញ្ជា, តម្រូវការ, បទប្បញ្ញត្តិនិងសេចក្តីណែនាំណាមួយឡើយ។.
14.2. ឯកសារធ្វើដំណើរ
មុនពេលធ្វើដំណើរ, អ្នកត្រូវតែបង្ហាញដល់ពួកយើងនូវឯកសារទាំងអស់ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់បទបញ្ជាទិញ តម្រូវការនៃការទាក់ទងនឹងរដ្ឋរួមទាំងលិខិតឆ្លងដែន ការចាកចេញ ធាតុនិងឯកសារផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើបានទាមទារ, អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងដើម្បីទទួលយកនិងរក្សាទុកច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែនឬឯកសារធ្វើដំណើរដែលមានតំលៃស្មើផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។ ឯកសារនឹងត្រូវបានប្រគល់ទៅឱ្យសមាជិកនាវិកសម្រាប់ការឃុំឃាំងដែលមានសុវត្ថិភាពរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការហោះហើរនេះ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធរទេះប្រសិនបើអ្នកមិនបានអនុវត្តតាមតម្រូវការទាំងនេះឬឯកសារធ្វើដំណើររបស់អ្នកមិនលេចឡើងដើម្បីឱ្យមាននៅក្នុងលំដាប់។
14.3. ការបដិសេធឆ្លងដែន
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបដិសេធឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ប្រាក់ពិន័យឬ ការចំណាយនៃការដឹកជញ្ជូនអ្នកពីប្រទេសនោះនិងការចំណាយណាមួយផ្សេងទៀតដែលយើងសមហេតុផលបង់ឬយល់ព្រមបង់ប្រាក់។ ថ្លៃសំបុត្រធ្វើដំណើរបានប្រមូលដឹកជញ្ជូនដល់ចំណុចមួយនៃការបដិសេធឆ្លងដែនឬធ្វើនីរទេសទេ។
14.4. អ្នកដំណើរត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិន័យ ការចំណាយលើការឃុំខ្លួនជាបណ្ដុះអាសន្ន… ល២
ប្រសិនបើយើងទូទាត់ឬកក់ប្រាក់អោយការផាកពិន័យកើតមានឡើង ដោយអ្នកមិនអនុវត្តតាមច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិ ការបញ្ជាទិញការទាមទារឬតម្រូវឱ្យមានការធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតនៃបណ្តាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធឬដើម្បីបង្កើតឯកសារដែលបានទាមទារ, អ្នកនឹងត្រូវសង ពួកយើងចំនួនណាមួយដែលបង់ដូច្នេះឬចំណាយណាមួយដែលកើតឡើងដូច្នេះ។
14.5. គយឬអធិការកិច្ចជាផ្លូវការផ្សេងទៀត.
ប្រសិនបើបានការទាមទារ, អ្នកនឹងចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យឥវ៉ាន់របស់អ្នកដោយរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីគយផ្សេងទៀត។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកសម្រាប់ការបាត់បង់ឬខូចខាតដែលបានទទួលរងដោយអ្នកនៅក្នុងវគ្គត្រួតពិនិត្យបែបនេះឬតាមរយៈការបរាជ័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការនេះ។.
14.6. ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ
អ្នកត្រូវតែអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើង មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល មន្រ្តីព្រលានយន្តហោះឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខរបស់អ្នកនិងអីវ៉ាន់របស់អ្នក។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកសម្រាប់ការខូចខាតណាមួយដែលបានទទួលរងដោយអ្នកនៅក្នុងវគ្គសិក្សានៃការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពបែបនេះឬតាមរយៈការបរាជ័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមការតម្រូវនេះទេលុះត្រាតែបង្កឡើងដោយការធ្វេសប្រហែសរបស់យើង។.

អង្គភាពដឹកជញ្ជូនបន្ត

ការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានអនុវត្តដោយពួកយើងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅក្រោមសំបុត្រមួយឬសំបុត្រឈ្នាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្ដិការតែមួយ

ការទទួលខុសត្រូវខាងគតិយុត្តិស្ដីពីការប៉ះប៉ូវការខូចខាត

16.1. ច្បាប់អនុវត្ត
16.1.1. លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូននិងច្បាប់កំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នក។ ក្នុងករណីដែល ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នក, ការទទួលខុសត្រូវរបស់ ពួកគេនឹង ត្រូវបានកណនត់ដោយច្បាប់និងលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៃរដ្ឋដឹកជញ្ជូនបើមិនដូច្នេះទេលក្ខខណ្ឌរទេះ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្សេងទៀតអាចមានដែនកំណត់ទាបនៃការទទួលខុសត្រូវ។
16.1.2. ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តអាចរួមមានអនុសញ្ញានិង / ឬច្បាប់ដែលអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសនិមួយៗ។
16.1.3. យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលតែអនុវត្តដំណើរដោយពួកយើង។កន្លែងដែលយើងបានចេញសំបុត្រ ឬពិនិត្យអីវ៉ាន់របស់អ្នក ហើយបានដឹកជញ្ជូនដោយមធម្យោបាយផ្សេងទៀត យើងធ្វើដូច្នេះតែជាភ្នាក់ងារតែប៉ុណ្ណោះ។
16.1.4. មាត្រាទី 16 នេះបានកំណត់ការទទួលខុសត្រូវនិងសង្ខេបការកំណត់នានា ដែលយើង អនុវត្ត តាមអនុសញ្ញានិងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។ប៉ុន្តែប្រសិនបើមាត្រាទី១៦នេះមានឬច្បាប់អនុសញ្ញាអនុវត្ត ផ្សេងទៀតអនុសញ្ញានេះឬច្បាប់ផ្សេងទៀតនឹងបដិសេធមាត្រានេះ 16 ។
16.2. ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងសម្រាប់ការស្លាប់ឬរងរបួសទៅអ្នកដំណើរ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងសម្រាប់ការខូចខាតដោយអ្នកបណ្ដាលឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការស្លាប់រងរបួសឬការរងរបួសផ្សេងទៀតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលកើតឡើងពីឬទាក់ទងទៅនឹងដឹកជញ្ជូនដោយពួកយើងគឺជាប្រធានបទដើម្បីឱ្យច្បាប់និងដែនកំណត់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមានព្រមទាំង ខាងក្រោមច្បាប់បន្ថែម:
16.2.1. ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះករណីអ្នកដំណើរសម្រាប់ឬការរងរបួសផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានកំណត់ការស្មើទៅនឹងតឹកប្រាក់ចំនួន 100.000 SDR សំរាប់មនុស្សម្នាក់រួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណាយខាងច្បាប់។
16.2.2. យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតកើតមានឡើងនៅលើយន្តហោះ លើកលែងតែការខូចខាតដូចដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកដំណើរ។ ក្នុងករណីដែលការខូចខាតត្រូវបានបណ្ដាលឡើងដោយខ្លួនទៅឱ្យអ្នកដំណើរខ្លួនឯង, ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយឬលើកលែង។.

16.2.3. យោងតាមមាត្រា 22 (1) របស់អនុសញ្ញាស្ដីអំពីការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិដោយយើងខ្ញុំអនុវត្តនិងអនុសញ្ញាធ្វើវិសោធនកម្ម កំណត់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដំណើរម្នាក់ៗត្រូវសម្រាប់ឬរងរបួស ត្រូវបានកំណត់ការស្មើទៅនឹងប្រាក់ចំនួន 100,000 SDR រួមបញ្ចូលថ្លៃសេវាផ្នែកច្បាប់និងការចំណាយនានា។
16.2.4. សម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលបញ្ឈប់ឬចាប់ចាប់ផ្តើមដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការទទួលខុសត្រូវស្មើ 100,000 SDRជំនួសអោយការកំណត់ទទួលខុសត្រូវដែលបានចែងនៅក្នុងមាត្រា 16.2.5 ។ យើងមិនអនុវត្ត តាមការទាមទារណាមួយដែលកើតចេញពីការស្លាប់រងរបួសឬការរងរបួសផ្សេងទៀតនៃអ្នកដំណើរក្រោមអនុសញ្ញាមួយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលការការពារជាតិណាមួយក្រោមមាត្រា 20 (1) នៃអនុសញ្ញានេះ។
16.2.5. កិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តចំពោះការដឹកជញ្ជូនដែលទាក់ទិនទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
យោងតាមមាត្រា 22 (1) នៃអនុសញ្ញានេះនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតយើងខ្ញុំយល់ព្រមថាចំពោះការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសញ្ញា និងមានទីបញ្ចប់និងចាប់ផ្តើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ៖
16.2.5.1. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរស្លាប់ឬរងរបួសនឹងត្រូវបានផលបូកនៃចំនួន 75.000 ដុល្លារអាមេរិករួមបញ្ចូលថ្លៃសេវាច្បាប់និងការចំណាយលើកលែងតែថានៅក្នុងករណីនៃពាក្យបណ្តឹងបាននាំយកមកនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលជាកន្លែងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ការផ្តល់ពានរង្វាន់ដាច់ដោយឡែកនៃថ្លៃសេវាច្បាប់ និងការចំណាយ កំណត់នេះនឹងជាផលបូកនៃចំនួន 58.000 ដុល្លារអាមេរិកផ្តាច់មុខនៃថ្លៃសេវាផ្នែកច្បាប់និងការចំណាយនេះ។
16.2.5.2. យើងនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងមិនអនុវត្តប្រការការពារណាមួយតាមមាត្រា 20 (1) របស់អនុសញ្ញា ចំពោះការទាមទារណាមួយដែលកើតចេញពីការស្លាប់ឬការរងរបួសផ្សេងទៀតនៃការដឹកអ្នកដំណើរ។
16.2.6. គ្មានប្រការណាបានចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងបំណុលដូចទាក់ទងទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងណាមួយដែលនាំយកមកដោយក្នុងនាមឬនៅក្នុងការគោរពនៃបុគ្គលណាដែលបានបង្កឱ្យមានការខូចខាតដោយចេតនាស្លាប់ឬការរងរបួសផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដំណើរ។.
ឈ្មោះនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាចរកបាននៅការិយាល័យលក់សំបុត្រទាំងអស់ហើយអាចនឹងត្រូវបានពិនិត្យនៅលើតាមការស្នើសុំ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នេះបានចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបានឱ្យដឹងថាផ្អែកតែនៅលើក្នុងនាមផ្ទាល់របស់ខ្លួននិងទទួលខុសត្រូវដោយហេតុនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្សេងទៀតណាមួយជាមួយនឹងការគោរពទៅនឹងចំណែកនៃរទេះដែលបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្សេងទៀតឬសន្មត់ណាមួយឡើយ ការទទួលខុសត្រូវដោយគោរពទៅនឹងចំណែកសម្ភារៈដែលបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្សេងទៀតដូចនេះ។
16.3. ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងសម្រាប់ការខូចខាតអីវ៉ាន់
16.3.1. យើងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការខូចខាតអីវ៉ាន់ដែលមិនបានពិនិត្យ (ផ្សេងទៀតជាងការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការពន្យារពេលដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយមាត្រា 16.4 ខាងក្រោម) ទេលុះត្រាតែការខូចខាតនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយការធ្វេសប្រហែសឬការធ្វេសប្រហែសនៃភ្នាក់ងារផ្តល់សិទ្ធិរបស់យើង។
16.3.2. យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតអីវ៉ាន់ពីគុណភាពវ៉ាន់នោះទេ។ ដូចគ្នានេះដែរយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការពាក់ត្រឹមត្រូវនិងបង្ហូរទឹកភ្នែកឥវ៉ាន់លទ្ធផលបានមកពីការម៉ត់ចត់ធម្មតានិងការដឹកជញ្ជូនដោយធម្មតាខ្យល់។.
16.3.3. ដោយគោរពទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងតាមការកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញានេះ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងករណីនៃការខូចខាតអីវ៉ាន់ដែលបានធីកនឹងត្រូវបានកំណត់ទៅ 20 ដុល្លារក្នុងមួយគីឡូក្រាមនិងនៅក្នុងករណីនៃការខូចខាតអីវ៉ាន់ដែលមិនបានធីក 400 ដុល្លារអាមេរិកសំរាប់អ្នកដំណើរម្នាក់ឬចំនួនសរុបខ្ពស់ជាងត្រូវអនុវត្តតាមតាមមាត្រា 9.7 ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការចែកចាយដល់អ្នកធ្វើដំណើរនៃផ្នែកមួយប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នៃឥវ៉ាន់ទម្ងន់ពិនិត្យរបស់អ្នកឬនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការខូចខាតនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នៃឥវ៉ាន់ពិនិត្យរបស់អ្នក, បំណុលរបស់យើងដោយគោរពទៅនឹងចំណែកដែលមិនបានបញ្ជូនឬការខូចខាតនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយសមាមាត្រ នៅលើមូលដ្ឋាន។ទោះជាតម្លៃនៃផ្នែកមួយនៃឥវ៉ាន់ឬមាតិកាណាមួយនោះទេ។
16.3.4. ដោយគោរពទៅច្បាប់អាកាសចរណ៍ស៊ីវិលវៀតណាមការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងករណី​នៃការខូចខាតអីវ៉ាន់​ដែលបានធីកនឹងត្រូវបានកំណត់ រួមទាំងគ្រឿងអលង្ការគឺ1.000SDRសំរាប់អ្នកដំណើរម្នាក់ៗ ឬកំរិតខ្ពស់ជាងតាមការកំណត់របស់យើង នៅមាត្រាទី​9.7.
16.3.5. សំណងរបស់យើងសម្រាប់ការខូចខាតឥវ៉ាន់លើគោលការណ៍នៃសំណងសម្រាប់ការខូចខាតបានបង្ហាញឱ្យឃើញប៉ុន្តែមិនលើសពីដែនកំណត់របស់យើងនៃការទទួលខុសនោះទេ។ អ្នកមានការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដដើម្បីបង្ហាញថាការខូចខាតទៅនឹងឥវ៉ាន់របស់អ្នក។ នៅក្នុងករណីនៃមាត្រា 16.3.4 បានអនុវត្តសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ, ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ជាក់ថាការខូចខាតពិតប្រាកដឬមិនអាចផ្តល់នូវភស្តុតាងនៃការខូចខាតសម្រាប់ពាក្យបណ្តឹងយើងនឹងអនុវត្តដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវដោយអនុលោមតាមមាត្រា 16.3.3 នេះ។
16.3.6. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនឹងមិនបានអនុវត្តប្រសិនបើអ្នកអាចបង្ហាញថាការខូចខាតបណ្តាលមកពីទង្វើដោយពួកយើងឬភ្នាក់ងាររបស់យើងបានអនុវត្តទាំង:
16.3.6.1. ជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការបង្កឱ្យមានការខូចខាតនេះ; ឬ
16.3.6.2. ដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាមួយនឹងចំនេះដឹងពិតប្រាកដថាការខូចខាតប្រហែលជានឹងមានលទ្ធផលហើយអ្នកបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកឬភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើឬការលុបចោលរបស់យើងបានសម្ដែងនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការងាររបស់ពួកគេ។.
16.3.7. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការខូចខាតទាំងពីរអីវ៉ាន់ដែលមិនបានពិនិត្យនិងពិនិត្យបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានអនុវត្តទៅឥវ៉ាន់របស់អ្នកដែលជាកន្លែងដែលច្បាប់ក្នុងស្រុកត្រូវបានអនុវត្តទៅការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។.
16.3.8. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការខូចខាតទាំងពីរអីវ៉ាន់ដែលមិនបានពិនិត្យនិងពិនិត្យបញ្ជាក់នៅក្នុង 16.3.3 ដែលមិនបានពិនិត្យនិងឥវ៉ាន់ដែលបានធីករៀងដែលជាកន្លែងដែលអនុសញ្ញាវ៉ារស្សាវ៉ាអនុវត្តចំពោះដំណើរ និងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវនោះទេគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ក្នុងស្រុកអាចអនុវត្តបាន។
16.3.9. អ្នកអាចរាយការណ៍អំពីតំលៃឥវ៉ាន់ (សូមមើលមាត្រា 9.7) ឬទិញធានារ៉ាប់រង់បន្ថែមដោយខ្លួនឯងក្នុងករណីតំលៃជាក់ស្ដែងនិងចំណាយជួសជុលរបស់ឥវ៉ាន់នេះហួសពីសមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវរបស់យើង។
16.3.10. ប្រសិនបើទម្ងន់ឥវ៉ាន់មិនត្រូវបានកត់ត្រានៅលើសំបុត្រ គឺទម្ងន់សរុបរបស់ឥវ៉ាន់បានធីកនោះមិនលើសពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីវ៉ាន់ទម្ងន់ដោយឥតគិតថ្លៃដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ថ្នាក់នៃរទេះព្រួយបារម្ភដូចមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិរបស់យើង។
16.3.11. ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ចប់ការប្រកាសពិសេសនៃតម្លៃខ្ពស់ជាងនៅក្នុងការពិនិត្យនិងបង់ថ្លៃអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនឹងត្រូវបានកំណត់ទៅតម្លៃដែលបានប្រកាសខ្ពស់ជាង។
16.3.12. យើងមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយពន្យាពេលអីវ៉ាន់បើយើងបង្ហាញថា (ខ្ញុំ) និងភ្នាក់ងាររបស់យើងដែលយើងបានយកវិធានការទាំងអស់ដែលសមរម្យដែលអាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតឬ (ii) ថាវាគឺជាការមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់យើងឬភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីទទួលយក វិធានការបែបនេះ។
16.3.13. យើងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការរងរបួសទៅអ្នកឬសម្រាប់ការខូចខាតអីវ៉ាន់ដែលបង្កឡើងដោយទ្រព្យសម្បត្ដិរបស់អ្នកដែលមាននៅក្នុងអីវ៉ាន់ឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។ អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយឥវ៉ាន់របស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្ដិហើយអ្នកនឹងធានាសងយើងសម្រាប់ការខាតបង់និងការចំណាយដែលកើតឡើងដោយពួកយើងជាលទ្ធផលហត្ថកន្លះ។


16.3.14. យើងមិនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវិធីណាមួយសម្រាប់ការខូចខាតទៅនឹងអត្ថបទដែលអ្នកបញ្ចូលក្នុងអីវ៉ាន់ទម្ងន់របស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់ពីការរួមទាំងនៅក្នុងអីវ៉ាន់ទម្ងន់របស់អ្នកដោយមាត្រា 9.3, ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូល, ការខូចទៅធាតុមានភាពផុយស្រួយឬវិនាស (អាហារស្រស់និងអាចខូចណាមួយ ... ), គ្រាប់ចុច, ស្នាដៃសិល្បៈ, កាមេរ៉ា, ប្រាក់, គ្រឿងអលង្ការ, លោហៈធាតុមានតម្លៃ, គ្រឿងប្រាក់, ត្បូង, ថ្នាំ, ថ្នាំ, ទំនិញះថាក់, កុំព្យូទ័រ, ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិមូលបត្រឬមានតម្លៃផ្សេងទៀត, ឯកសារចរចារកិច្ចសន្យាឯកសារពាណិជ្ជកម្ម, គំរូ, លិខិតឆ្លងដែននិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត ឯកសារធាតុមានតម្លៃនិង / ឬមានតម្លៃផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងអីវ៉ាន់ទម្ងន់របស់អ្នកប៉ុន្តែមិនបានប្រកាសជាតម្លៃខ្ពស់ជាងឥវ៉ាន់ ... មិនគិតពីចំណេះដឹងរបស់យើង។
16.3.15. យើងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងវិធីណាមួយដែលសម្រាប់ការខូចខាតអីវ៉ាន់ដែលបង្កឡើងដោយការបរាជ័យរបស់អ្នកដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងមាត្រាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ 9.4.6 រួមទាំងការបរាជ័យក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈូសឆាយ, ការពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្លាកឡើងវិញនិងឥវ៉ាន់លើយន្តហោះដឹកជញ្ជូនមួយទៀតជាមួយជើងហោះហើរមួយដែលយើងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជើងហោះហើរ។
16.3.16. យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឥវ៉ាន់របស់អ្នកទេលុះត្រាតែការខូចខាតដូចជាត្រូវបានបង្កឡើងដោយការធ្វេសប្រហែសរបស់យើង។ បើសិនជាមានការធ្វេសប្រហែសលើផ្នែករបស់អ្នករួមភាគទាន, ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនឹងក្លាយជាប្រធានបទដើម្បីឱ្យច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វេសប្រហែសរួមភាគទាន។
16.4. ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងសម្រាប់ការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការពន្យារពេលចំពោះអ្នកដំណើរ
16.4.1. ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងសម្រាប់ការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការពន្យារពេលរបស់អ្នកដោយបានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញានេះ។
16.4.2. ទោះបីជាអនុសញ្ញានេះបានអនុវត្តចំពោះសំណូមពរសងការខូចខាតរបស់អ្នក យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយអ្នកបណ្ដាលឡើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយពន្យាពេលអ្នកដំណើរបើយើងបង្ហាញថាយើងនិងភ្នាក់ងាររបស់យើងបានយកវិធានការទាំងអស់ដែលសមរម្យដែលអាចត្រូវបានទាមទារដើម្បីជៀសវាងការខូចខាត។
16.5. បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ
ដើម្បីវិសាលភាពដែលមិននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងខាងមុខនិងថាតើបានឬមិនបានអនុវត្តអនុសញ្ញា:
16.5.1. យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការស្លាប់ឬរងរបួសអ្នកដំណើរដោយដឹកអ្នកដំណើរដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើយន្តហោះ,
16.5.2. យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលតែដឹកជញ្ជូន ឬដោយការបញ្ជាណែនាំពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់យើង។ ប្រសិនបើយើងចេញសំបុត្រឬប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដូច្នេះត្រឹមតែជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។
16.5.3. យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីការអនុលោមរបស់យើងជាមួយនឹងច្បាប់ណាមួយឬបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាល, ការបញ្ជាទិញឬតម្រូវការឬពីការបរាជ័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមពួកគេ។
16.5.4. លើកលែងតែកន្លែងដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះខុសគ្នា, ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនឹងត្រូវបានកំណត់ចំពោះការខូចខាតតបស្នងបង្ហាញឱ្យឃើញនិងបាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ (i) ការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញប្រាក់ចំណូលកិច្ចសន្យា, ការលក់, ការសន្សំការរំពឹងទុក, សុឆន្ទៈនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះណា ; និង (ii) ដោយប្រយោល, ការខាតបង់លទ្ធផល, ឬ (iii) ទម្រង់នៃការទូទាត់ការខូចខាតណាមួយដែលមិនមាន។
16.5.5. បើសិនដោយសារអាយុជីវិតឬស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬរាងកាយរបស់អ្នកគឺដូចជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រោះថ្នាក់ឬហានិភ័យណាមួយទៅឱ្យអ្នកផ្ទាល់ដែលយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងរបួសឬជំងឺណាមួយដែលជនពិការរួមបញ្ចូលទាំងការស្លាប់, មកពីស្ថានភាពបែបនេះឬសម្រាប់ស្ថានទម្ងន់ទោសនៃស្ថានភាពបែបនេះ។
16.5.6. ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជាក់ថាមានកៅអ៊ីហើយយើងមិនអាចផ្ដល់កន្លែងបែបនេះឬសេវាថ្នាក់ត្រឹមត្រូវយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងអំពីការខូចខាតដែលកើតឡើងពីកំហុសរបស់យើងប៉ុន្ដែបំណុលរបស់យើងនៅក្នុងករណីនេះនឹងត្រូវបានកំណត់ចំពោះការចំណាយសមហេតុសមផលការបង្វិលសងប្រាក់សម្រាប់ការស្នាក់នៅនិងអាហារ ព័តមាននិងការដឹកជញ្ជូនរវាងព្រលានយន្តហោះនិងកន្លែងស្នាក់នៅនិងសំណងនៃការខូចខាតដោយអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់យើង
16.5.7. ការបដិសេធណាមួយឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងត្រូវអនុវត្តទៅនិងត្រូវការដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍នៃភ្នាក់ងាររបស់យើងបុគ្គលិកនិងតំណាងនិងបុគ្គលណាមួយដែលមានយន្ដហោះត្រូវបានប្រើដោយពួកយើងនិងជាមនុស្សដូចរបស់ភ្នាក់ងារបុគ្គលិកនិងតំណាង។ ជាលទ្ធផលចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលសង្គ្រោះបានពីយើងនិងពីភ្នាក់ងារបែប, បុគ្គលិក, តំណាងនិងជនមិនត្រូវលើសពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង។
16.5.8. លុះត្រាតែអ្នកបានបញ្ជាក់បើមិនដូច្នេះទេគ្មានអ្វីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការទាំងនេះផ្តល់ឱ្យឡើងដឹកជញ្ជូនការដកឬដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវណាមួយដើម្បីយើងដែលមានសិទ្ធិទទួលបានក្រោមអនុសញ្ញាឬច្បាប់ដែលអាចអនុវត្ត។

16.5.9. យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយលក្ខខណ្ឌករណីប្រធានសក្ដិឡើយសម្រាប់ពួកយើងដែលជាច្បាប់របស់ព្រះ, សង្រ្គាម, ការធ្វើកូដកម្ម ...ៗ

ពេលវេលាកំណត់យក និងសកម្មភាព

17.1. កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ការអះអាងឥវ៉ាន់
17.1.1. អ្នកដំណើរ(អញនកមានឥវ៉ាន់ផ្ញើ)ទទួលយកឥវ៉ាន់ដោយគ្មានពាក្យបណ្តឹងនៅក្នុងពេលនៃការចែកចាយនេះនឹងបង្កើតភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលថាអីវ៉ាន់ត្រូវបានបញ្ជូននៅក្នុងស្ថានភាពល្អនិងដោយអនុលោមតាមកិច្ចសន្យារបស់រទេះនេះទេលុះត្រាតែអ្នកបានបញ្ជាក់បើមិនដូច្នេះទេ។
17.1.2. សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹង
ពាក្យបណ្តឹងទាំងឡាយស្ដីអំពីការខូចខាតឥវ៉ាន់ដែលបានធីកពេលតែត្រូវបានទទួលយកបុគ្គលណាដែលបានសិទ្ធិទទួលអីវ៉ាន់ដែលបានធីកនោះដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅក្នុងការសរសេរដល់ពួកយើងនៅក្នុងដែនកំណត់ពេលវេលាដូចខាងក្រោម:
17.1.2.1. ប្រាំពីរថ្ងៃពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលឥវ៉ាន់នៅក្នុងករណីនៃការបាត់បង់ឬឱនភាពឬការខូចខាតឥវ៉ាន់។
17.1.2.2. ប្រាំពីរថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលឥវ៉ាន់គួរតែត្រូវបានប្រគល់ដល់អ្នកនៅក្នុងករណីនៃការបាត់បង់ផ្នែកអីវ៉ាន់ដែលបានធីកនោះទេ។
17.1.2.3. ម្ភៃមួយថ្ងៃពីកាលបរិច្ឆេទនៃអីវ៉ាន់នេះគឺកើតឡើងនៅឯការចោលរបស់អ្នកក្នុងករណីនៃការពន្យាពេលនៃអីវ៉ាន់ទម្ងន់ដែលបានធីក។
17.2. កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាពទាំងឡាយ
សិទ្ធិរបស់អ្នកអាចមានសំណងសម្រាប់ការខូចខាតណាមួយត្រូវបានពន្លត់បានប្រសិនបើគ្មានការប្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការមកដល់នៅគោលដៅឬថ្ងៃដែលយន្តហោះនេះគួរតែបានមកដល់ឬថ្ងៃដែលការដឹកជញ្ជូនត្រូវបញ្ឈប់។ អំឡុងពេលនៃការកំណត់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់របស់តុលាការដែលជាកន្លែងទទួលការប្តឹងតវ៉ាតាមការកំណត់។

កែប្រែនិងបោះបង់សិទ្ធិ

18.1. None of our Agents, employees or representatives has authority to alter, modify or waive any provision of these Conditions of Carriage or of Our Regulations.
18.2. We may have the right to modify these Conditions of Carriage without prior notice. This kind of modification does not apply to carriage that has already begun prior to such modification and approved by relevant authorities.

លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត

ក្រៅពីការកំណត់នានារបស់យើងខ្ញុំអំពីការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនិងឥវ៉ាន់ យើងខ្ញុំយល់ព្រមនិងអនុវត្តការកំណត់ផ្សេងៗ។

ចំណងជើង

ចំណងជើងនិងខ្លឹមសារនៃមាត្រានិមួយក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូនទាំងនេះគឺសម្រាប់ភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបកស្រាយនៃអត្ថបទទេ។